Home Nieuws Hoe kun je cliënttevredenheid meten wanneer iemand door het syndroom van Korsakov een beschadigd brein heeft?

Hoe kun je cliënttevredenheid meten wanneer iemand door het syndroom van Korsakov een beschadigd brein heeft?

Het meten van cliënttevredenheid geeft waardevolle informatie over het leefplezier van een bewoner. Maar hoe kom je daar nou achter als iemand door het syndroom van Korsakov een beschadigd brein heeft? Vaak worden in dat geval de naasten of familie bevraagd, maar daardoor missen we de belangrijke ervaring van de bewoner zelf.

In Domus Nostra, ons Regionaal Expertisecentrum Korsakov - Saffier voor mensen met het syndroom van Korsakov, liep dit jaar een pilot met een tevredenheidsvragenlijst (met dank aan collega-organisatie Korsakov Expertisecentrum Slingedael die de lijst ontwikkelde) die bij bewoners met Korsakov werd afgenomen. Naast het scoren op stellingen zoals ‘mijn vrijheid wordt gerespecteerd’, werd dieper op het gegeven antwoord in gegaan: Wat maakt dat iemand ontevreden is? En wat zou er concreet moeten veranderen?

Inmiddels is de pilot afgerond en zijn de resultaten veelbelovend. Daarom wordt dit instrument nu standaard afgenomen als voorbereiding op het Multidisciplinair Overleg (MDO). Dit geeft de kans om het MDO niet alleen te richten op het medische en gedragsmatige stuk, maar juist ook op de tevredenheid en de kwaliteit van leven van de bewoner.
Binnenkort wordt in locatie Nolenshaghe gekeken of het instrument, eventueel in aangepaste vorm, ook behulpzaam kan zijn bij een tevredenheidsmeting onder cliënten met niet-aangeboren hersenletsel.