Informatie Coronavirus

Saffier neemt de uitbraak van het Coronavirus in Nederland uitermate serieus. Omdat wij zorg- en dienstverlening geven aan kwetsbare mensen/ouderen, zijn we extra alert. Wij volgen in ons beleid het RIVM, wat betekent dat er op dit moment geen aanvullende maatregelen ingezet worden. Bestaande protocollen met betrekking tot infectiepreventie worden echter aangescherpt en extra onder de aandacht gebracht. Dit houdt in dat wij nóg meer dan anders letten op handenhygiëne, scherper letten op signalen van koorts, hoesten en/of kortademigheid en fysiek contact (waar mogelijk) vermijden, bijvoorbeeld bij begroetingen.

Het Nederlandse beleid is, dat mensen die niet ziek zijn en mensen die gezond terugkeren uit gebieden waar het Coronavirus aanwezig is, niet in quarantaine of isolatie hoeven. Al onze medewerkers kunnen dus gewoon aan het werk gaan.

Bezoekers
Wij vragen alle bezoekers aan één van onze tien locaties om frequenter en zorgvuldiger de handen te wassen.

  • Bezoekers die recentelijk in één van de risicogebieden zijn geweest, worden verzocht zeer alert te zijn op mogelijke symptomen, zorgvuldig om te gaan met de hygiëne bij bezoek of zelfs hun bezoek uit te stellen.
  • Bezoekers die symptomen hebben zoals koorts, hoesten en/of kortademigheid, worden zeer nadrukkelijk verzocht hun bezoek uit te stellen totdat duidelijk is of zij al dan niet besmet zijn.

Als de situatie en/of de richtlijnen van het RIVM of het beleid van Saffier verandert, dan wordt dit gedeeld in een nieuws-item op de website van Saffier: www.saffiergroep.nl.

Wilt u meer weten over het Coronavirus, neem dan telefonisch contact op met het RIVM via informatienummer: 0800 - 1351 of bezoek de website.