Laatste informatie Coronavirus

Onze organisatie heeft geprobeerd om in het belang van onze cliënten en onze medewerkers de maatregelen van het kabinet zo goed mogelijk te vertalen naar richtlijnen voor de komende tijd.
Saffier neemt de volgende maatregelen:

Bezoekers

Uitstellen en beperken van bezoek

Het landelijk advies is om bezoek aan kwetsbaren en ouderen zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat Saffier aan alle bezoekers een dringend verzoek doet om het bezoek zoveel mogelijk te beperken en uit te stellen.

U kunt gebruik maken van alternatieve communicatiemiddelen zoals, (beeld)bellen, whatsapp of een kaart sturen.

Noodzakelijk bezoek

Indien bezoek echt noodzakelijk is, vragen wij u om de kortste weg naar buiten te nemen. Dit houdt in dat u niet op een andere afdeling of in het restaurant mag komen. De restaurants zijn exclusief voor bewoners en cliënten.

En vragen wij u met klem de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  1. Was uw handen bij binnenkomst op de afdeling/appartement
  2. Was uw handen bij het verlaten van het appartement
  3. Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi deze direct in de prullenbak
  4. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

Wanneer niet langskomen

In navolging van de overheid en het RIVM mag u niet langskomen als u één van de volgende klachten heeft:

  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Keelpijn
  • Koorts

Bewoners en cliënten

Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep, zijn wij extra alert. Wij houden bewoners en cliënten scherp in de gaten en monitoren nauwlettend op bovengenoemde klachten.

Als de situatie en/of de richtlijnen van het RIVM of het beleid van Saffier verandert, dan wordt dit gedeeld in een nieuwsitem op de website van Saffier.

Wilt u meer weten over het Coronavirus, neem dan telefonisch contact op met het RIVM via informatienummer: 0800 - 1351 of bezoek de website.

Maatregelen Posterprint