Mantelzorgdag

Graag geven wij een groot compliment voor de liefdevolle inzet en onuitputtelijke energie van alle mantelzorgers. Wij hebben enorme waardering voor jullie: dankjewel en wat fijn dat jullie er zijn!

Op alle tien de Saffier locaties worden de mantelzorgers op en rond Mantelzorgdag extra in het zonnetje gezet. Als blijk van waardering voor de waardevolle rol die jullie vervullen voor jullie naasten en onze medewerkers. Dit gebeurt o.a. door het sturen van een welgemeend kaartje, uitdelen van een heerlijke lekkernij of organiseren van een speciale activiteit. Door het jaar heen worden door de locaties ook speciale activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale lezingen, workshops en mantelzorgcafés waarin mantelzorgers geïnformeerd worden en hun ervaringen kunnen delen. Ook worden er op diverse locaties mantelzorgnieuwsbrieven verspreid en is er een informatiefolder voor mantelzorg beschikbaar.

Ook veel van onze medewerkers zijn mantelzorger. Als organisatie vinden wij het belangrijk om ook hier bij stil te staan. Zo is er bijvoorbeeld een speciale groep voor medewerker als mantelzorger op ons social intranet. In deze groep worden tools en cursussen aangeboden, delen collega's verhalen en tips met elkaar en wordt de nadruk vooral ook gelegd op niet alleen goed voor een ander zorgen, maar juíst ook voor jezelf.

Mantelzorgdag 2021