Nabije toekomst

In de persconferentie van deze week is door premier Rutte uitvoerig stilgestaan bij het stappenplan voor de versoepeling van de maatregelen rondom het Corona-virus voor de komende tijd. In Nederland en daarmee ook binnen de ouderenzorg, gaan we toe naar een samenleving met andere afspraken. Hierin zullen we verschillende fasen gaan doorlopen, waaronder een fase waarin (beperkt) bezoek weer mogelijk wordt.

Binnen Saffier wordt er al volop gesproken over de aanpassingen en de inrichtingsvragen die daar bij horen en we bereiden ons daar zorgvuldig op voor. Zodra er meer bekend is over de mogelijkheid om (beperkt) bezoek weer toe te laten in LOCATIE brengen we u hiervan op de hoogte. Wij volgen de proef die binnenkort start met veel interesse en hopen dat dit snel tot een advies vanuit het RIVM leidt over de manier waarop wij dit binnen de locaties van Saffier kunnen vormgeven.

Intussen zijn we heel concreet bezig om meer contact tussen bewoner en familie op onze locaties te realiseren. Op iedere locatie wordt gewerkt aan oplossingen om elkaar weer van iets dichterbij te kunnen zien. De locaties zullen betrokken hierover de komende dagen informeren over de mogelijkheid hiervoor.

De veranderingen en de aanpassingen naar aanleiding van het Corona-virus zullen we nog een tijd moeten hanteren. Natuurlijk blijven we creatief en proberen we in alle locaties de dagen voor bewoners en cliënten zo afwisselend en betekenisvol als mogelijk in te vullen. Maar we moeten dit met elkaar doen, ook uw aandacht voor uw familielid of naaste is hierbij ontzettend belangrijk. Dank voor uw medewerking hierin en voor alle creatieve initiatieven die ons ten deel vallen dankzij hartverwarmende acties van familie en betrokkenen. Voor bewoners en medewerkers is dit hart onder de riem ontzettend belangrijk en wordt ook zeer gewaardeerd.

200430 Arf 017