Home Nieuws PREZO Hospice Keurmerk toegekend voor de Palliatieve Unit Saffier

PREZO Hospice Keurmerk toegekend voor de Palliatieve Unit Saffier

Enkele weken geleden vond de audit plaats voor het PREZO Hospicezorg keurmerk. De Palliatieve Unit (PTU) van Saffier, op locatie Nolenshaghe, is met vlag en wimpel hiervoor geslaagd. Domeinmanager Vidya Rambaran Mishre, is met recht trots op dit resultaat: “Dit is absoluut een kroon op het werk van onze PTU. Met dit keurmerk laten we zien dat cliënten en hun naasten tevreden zijn, dat onze zorgverleners, én niet onbelangrijk al onze vrijwilligers, de optimale zorg en ondersteuning leveren. En dat allemaal vanuit het Kwaliteitskader palliatieve zorg.”

De audit bestond uit drie onderdelen: gesprekken, observatie in de praktijk en het bekijken van instrumenten/documentatie. Vidya: “Het was fijn om te merken dat er écht gekeken werd naar de toegevoegde waarde van het team; het denken in mogelijkheden in de laatste levensfase, aandacht voor eigen regie van de cliënt, het blijven leren en verbeteren en de open en transparante cultuur. Ook de samenwerking met de aanwezige disciplines in de rest van het pand werd goed opgemerkt; een waar samenspel in de hele locatie. Zorg op maat in de laatste levensfase waar de cliënten veel profijt van hebben. Daar doen we ons best voor.”

“Vanuit Perspekt, die de audit heeft verzorgd, bleek dat ze positief zijn over de ambities die uit de gesprekken naar voren kwamen. Beide auditoren komen graag terug en zijn benieuwd welke stappen we allemaal nog gaan zetten. Maar voor nu dank aan Mandy Stil, Team Manager en het hele team dat hier zo hard voor heeft gewerkt. Ik ben trots op jullie!”

PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de langdurige zorg. Het helpt organisaties om kwaliteit op een praktische en methodische manier te ontwikkelen vanuit waarden en prestaties voor cliënten in de praktijk. Door middel van een onafhankelijke audit door Perspekt kan het PREZO keurmerk worden behaald.