Realisatie van het Westhovenplein in Den Haag Moerwijk gestart!

In nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag, Saffier, Syntrus Achmea, Arcade en Stebru Bouw is het gelukt om sociale woningbouw en een woonzorgconcept in een plan met een gemeenschappelijke binnentuin te faciliteren.  Voor woningbouwcorporatie Arcade worden 64 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd. Saffier zal 119 woningen voor beschermd wonen met 24-uurs zorg  en aanvullende voorzieningen op het gebied van welzijn en gezondheid gaan huren, waarbij Achmea Dutch Health Care Property Fund de panden als belegger zal afnemen. Uitgangspunt voor Saffier is dat het Westhovenplein een locatie wordt voor beschermd wonen, met de nadruk op wonen en welzijn. Saffier heeft de intentie om van het Westhovenplein een locatie te maken waar plezierig wonen en een goede zorg en behandeling voor mensen met dementie gerealiseerd wordt. Ook mantelzorgers en de cliëntenraad worden betrokken in dit ontwikkeltraject.
We kijken uit naar een voorspoedige realisatie! Voor meer informatie over de nieuwbouw aan het Westhovenplein kunt u terecht op de website van Stebru Bouw.

Compilatie Gebouwen En Logo Partners