Saffier aspirant-lid Topcare

Afgelopen donderdag heeft Annemiek Overboom een presentatie gegeven voor het Topcare bestuur. Met deze presentatie informeerde zij de bestuursleden over de ontwikkelambitie van Saffier en hoe een Topcare label hieraan bijdraagt. En met positief resultaat, we zijn als aspirant-lid aangenomen. Dit betekent dat onze medewerkers die zorg leveren aan GRZ cliënten en mensen met het Syndroom van Korsakov, aan de slag gaan met het vervolgtraject. Dit houdt onder andere in meer onderzoek en een sterkere verbinding met universiteiten en hogescholen.

Topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben, dat is waar Topcare voor staat. Topcare-centra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door middel van onderzoek, kennisdeling en een goede samenwerking met universiteiten, hogescholen en professionals uit verschillende ambitieuze zorginstellingen.

topcare.JPG#asset:8390