Saffier, locatie Domus Nostra gaat regio ondersteunen met expertisecentrum Korsakov

Op 8 juni jl. kregen elf expertisecentra (verpleeghuizen) van de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (die de toetsing deed) te horen dat zij voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen. Saffier, locatie Domus Nostra is er hier één van. De expertisecentra hebben – naast het geven van directe zorg en behandeling aan mensen met Korsakov - de taak om de kennis en kunde over die betreffende doelgroep te ontwikkelen en te verspreiden. Ook adviseren ze medewerkers van andere verpleeghuizen.

Het Regionaal Expertisecentrum is onderdeel van onze locatie Domus Nostra, waar Saffier de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov biedt. Meer informatie, klik hier.