Saffier locaties vanaf heden gesloten voor bezoek

Nieuwe maatregel: geen bezoek

Vanavond hebben de overheid en het RIVM bekend gemaakt dat de maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan, nog verder zijn aangescherpt om ouderen en kwetsbare mensen zo goed mogelijk tegen eventuele besmetting te beschermen. Dit houdt in dat vanaf nu alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland hun deuren moeten sluiten voor bezoek. Saffier volgt deze maatregel op en vanaf heden zijn dan ook alle tien de locaties van Saffier (tijdelijk) gesloten voor bezoek.

Uitzondering hierop is bezoek aan bewoners of cliënten op de palliatieve unit of in de laatste levensfase. Bezoek aan deze bewoners/cliënten kan met strikte voorzorgsmaatregelen beperkt plaatsvinden in overleg met de leidinggevende van de afdeling.

Begrip en medewerking

Wij begrijpen dat u wellicht erg geschrokken bent van dit (onverwachte) nieuws. Deze nieuwe maatregelen zullen een enorme impact hebben op bewoners, cliënten, mantelzorgers, bezoekers en onze eigen medewerkers. Wij hopen echter op uw begrip en medewerking, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat deze kwetsbare doelgroep én onze onmisbare medewerkers zo goed mogelijk beschermd blijven tegen besmetting.

Bewoners en cliënten

Gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep blijven wij extra alert en houden bewoners en cliënten scherp in de gaten en monitoren nauwlettend op eventuele klachten. Naast de gezondheid, is het welzijn van onze bewoners en cliënten ook erg belangrijk. Daarom zijn op alle locaties al initiatieven voorbereid of op dit moment in ontwikkeling om, ondanks het beperkte contact met de buitenwereld en met elkaar, bewoners en cliënten niet te laten vereenzamen. U kunt hier zelf aan bijdragen door bijvoorbeeld te (beeld)bellen, te mailen, een kaartje of cadeautje te sturen etc. Als u daarbij hulp nodig heeft of iets wilt afstemmen kan dat ook met eerdergenoemde contactpersoon.

Roy Voorkant Gebouw Arf