Saffier zoekt betrokken cliëntenraadleden

Als lid van de cliëntenraad kun je, namens de bewoners, invloed uitoefenen op het beleid van Saffier en lever je een waardevolle bijdrage aan het leven van onze bewoners! Nieuwsgierig geworden? Lees snel verder en reageer vandaag nog.

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) is een medezeggenschapsorgaan, welke zich inzet om de rechten van onze bewoners te bewaken. De CR kan gevraagd en ongevraagd advies en instemming geven aan het locatiemanagement over alles wat van belang is voor de bewoners van Saffier.

De cliëntenraad komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen met management en teamleiders. Vergaderdata en tijdstippen worden in overleg met elkaar bepaald. Als lid van de cliëntenraad wordt je benoemd voor een periode van 4 jaar, met een mogelijke herbenoeming van wederom 4 jaar. Elke cliëntenraad wordt ondersteunt door een ambtelijk secretaris.

Wie kunnen lid worden

Ben je iemand met betrokkenheid en affiniteit met één van onze bewonersgroepen (Dementie, Somatiek, Korsakov, NAH of revalidatie), dan kan je lid worden van één van onze cliëntenraden. Het heeft de voorkeur als je een specifieke deskundigheid hebt in relatie tot de zorg welke Saffier levert. Familieleden, mantelzorgers en/of naasten van één van de bewoners van Saffier kunnen uiteraard ook lid worden van de cliëntenraad.

De tijdsinvestering welke wij vragen voor het cliëntenraadswerk is ongeveer 6 uur per maand. Maar je krijgt er veel voor terug! Als lid van de cliëntenraad bij Saffier doe je er echt toe. Saffier hecht veel waarde aan de inbreng van de leden van de cliëntenraad.

  • Klik hier om de vacature te bekijken en te reageren.