Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en RSO Haaglanden zoeken een nieuwe directeur.

Stichtings Transmurale Zorg Den Haag is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio, waaronder Saffier.De directeur leidt het transmuraal bureau en RSO Haaglanden (8 fte) en rapporteert aan het bestuur van de Stichting. De directeur stuurt de medewerkers aan om vanuit de inhoud, de vraag van de cliënt, te denken en te opereren. Daarnaast zorgt de directeur voor de verbinding tussen de diverse projecten waarbij de inhoudelijke expertise van de projectleiders wezenlijk is. Als gezicht en boegbeeld van de Stichting onderhoudt de directeur de contacten met het netwerk, stakeholders en landelijke partijen (waaronder gemeenten, verzekeraars en ministerie), breidt deze uit en betrekt hierin de projectleiders daar waar het inhoudelijk relevant is. Intern is de directeur de drijvende kracht achter de verbinding tussen de verschillende projecten en kennisdeling onderling.

De Stichting is afhankelijk van fondsen/subsidies en bijdragen van de participerende zorginstellingen. De directeur heeft een belangrijke rol in het aanboren van alternatieve geldstromen om van daaruit nieuwe projecten te kunnen initiëren.

Het zorgveld is voortdurend in ontwikkeling. Dit vraagt van de directeur een proactieve houding en rol en een voortdurende focus op het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van de Stichting. De directeur zorgt voor een resultaatgerichte werkwijze met ruimte voor innovatie om de zorg te verbeteren en hierin een efficiencyslag te maken. Hij/zij ziet kansen, legt verbindingen tussen partijen en benut deze kansen vervolgens ook daadwerkelijk.

Voor het totale profiel en de selectieprocedure verwijzen wij u naar de website van Stichting Transmurale Zorg Den Haag

logo-stichting-transmurale-zorg.png#asset:14913

Stichtings Transmurale Zorg Den Haag is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio, waaronder Saffier.