Symbolische start voor het gesprek over de strategie


Afgelopen jaar is het MT van Saffier in gesprek gegaan met leidinggevenden, de cliëntenraad, de OR en externe organisaties om de richting te bepalen voor de strategie. Nu is het tijd om in de interne teams het gesprek aan te gaan over 'Oog voor wat telt'.

Wie zijn wij, wie willen we zijn en wat is daar voor nodig? De belangrijkste vraag is: wat betekent dat voor onze medewerkers en de manier waarop wij onze zorg en dienstverlening invullen?