Verdere versoepeling bezoek

Omdat het goed gaat in onze locaties, net zoals landelijk, kunnen we verdere versoepelingen voor bezoek aankondigen per 1 juli a.s. Net als eerder, vragen we u om gemaakte afspraken in het belang van de medewerkers en de kwetsbaren die verblijven op onze locaties, na te komen en de gestelde landelijke ingestelde eisen van 1,5 meter afstand aan te houden en handhygiëne goed na te leven. Ook tijdens bezoek aan uw familielid/naaste.

Richtlijnen versoepeling

De volgende uitgangspunten gelden ten aanzien van het bezoeken van een bewoner/cliënt op één van onze locaties:

  • De 1,5 meter wordt in acht genomen
  • De regels m.b.t. handhygiëne blijven van kracht
  • Wij vertrouwen er op dat u uw eigen verantwoordelijkheid neemt richting bewoners, (mede)bezoekers en medewerkers: kom alleen op bezoek als u géén klachten heeft
  • Bezoekers moeten zich registreren zich bij binnenkomst
  • Bij de ingangen van de locaties wordt de instroom van bezoekers gereguleerd: dit kan, in geval van te grote drukte, leiden tot een wachttijd om naar binnen te kunnen komen.
  • In verband met het vorige punt, vragen wij u om voorgenomen bezoek binnen familie/vrienden op voorhand af te stemmen, zodat teveel bezoek ineens wordt voorkomen.
  • Wij vertrouwen ook op de eigen verantwoordelijkheid van alle aanwezigen in de appartementen/kamers in het navolgen van de landelijk afspraken en de afspraken rondom uw bezoek die u met de locatie maakt.

Aanvullend hierop gelden uiteraard nog steeds de hygiënevoorschriften zoals deze landelijk gelden. Wij vertrouwen er dan ook op dat iedere bezoeker zich hier aan houdt.

Voortzetting bezoek via alternatieve bezoekmogelijkheden

De alternatieve bezoekmogelijkheden via bijvoorbeeld plexiglas, visitekar, babbelbox, kletskamer etc. blijven beschikbaar.

We zijn bij deze nieuwe versoepelingen in te kunnen zetten. Dit kan omdat we ons allen houden aan de gemaakte afspraken. Daar willen we u voor bedanken maar we willen ook benadrukken hier aan te blijven voldoen. Want door goede handhygiëne, 1,5 meter afstand houden en door niet te komen als u zich niet lekker voelt of ziek bent, hopen we nieuwe besmettingen te voorkomen. Alleen samen met u kunnen we zorgen voor een goede en positieve invulling van het geldende bezoekbeleid.

Wij zijn in ieder geval blij dat bewoners en cliënten weer uitgebreider bezoek kunnen verwelkomen op onze locaties.