Verlenging maatregel geen bezoek

Zoals in de persconferentie van 31 maart jl. is gecommuniceerd, zijn alle maatregelen rondom de coronacrisis verlengd tot 28 april. Dat geldt dus ook voor het besluit dat alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland nu gesloten zijn voor bezoek, om ouderen en kwetsbare mensen zo goed mogelijk tegen eventuele besmetting te beschermen. Vanzelfsprekend volgt Saffier deze maatregel nog steeds op en geldt dat ook alle tien de locaties van Saffier in ieder geval tot 28 april voor bezoek gesloten blijven.

Uitzondering hierop is bezoek aan cliënten op de palliatieve unit en bewoners die palliatieve zorg krijgen in de laatste levensfase. Bezoek aan deze bewoners/cliënten kan met strikte voorzorgsmaatregelen en in overleg met de leidinggevende van de afdeling wel beperkt plaatsvinden.

Begrip en medewerking

Het coronavirus leidt binnen onze organisatie tot ongekende maatregelen. Het bezoekverbod wordt overal gevoeld als nodig, maar ook pijnlijk. Overal zien we initiatieven om er zo goed mogelijk mee om te gaan: van het organiseren van beeldbellen tot het brengen van een serenade voor de deur. Voor familie en bewoners is dit alles heel moeilijk, omdat er nu geen bezoek komt om mee samen te zijn. Wij begrijpen dat het nu geen gemakkelijke tijd is en we waarderen de medewerking van familie en bewoners in het naleven van de maatregelen en afspraken.

Bewoners en cliënten

Zoals we al eerder hebben genoemd, vinden wij naast de gezondheid het welzijn van onze bewoners en cliënten ook erg belangrijk. Er zijn veel initiatieven om ondanks het beperkte contact met de buitenwereld en met elkaar, bewoners en cliënten niet te laten vereenzamen. Op de Facebook-pagina van Saffier en ook op onze website is hierover meer te lezen.

Neutraal Puzzelen Fvd