Verruiming bezoekregeling Saffier locaties

Bij Saffier hebben we tijdens de eerste fase met beperkt bezoek de zeer strikte richtlijnen, opgesteld door de rijksoverheid, doorgevoerd binnen al onze locaties én voor het bezoek. Deze eerste fase hebben wij dagelijks gemonitord en geëvalueerd. We kijken positief hierop terug en zijn daarom van mening dat we over kunnen gaan naar de volgende fase: uitbreiding van bezoek.

Richtlijnen uitbreiding bezoek

Wederom hebben wij de zeer zorgvuldige richtlijnen vanuit de overheid als leidraad genomen. Dit om alle bewoners, medewerkers en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen en samen eventuele besmettingen te voorkomen.
Fase 2 loopt van 15 juni – 16 juli 2020 en vanaf nu zijn per bewoner twee vaste bezoekers toegestaan en kan iedere bewoner/cliënt driemaal per week bezoek ontvangen. De exacte informatie over de bezoekregeling is gecommuniceerd met alle eerste contactpersonen van bewoners gecommuniceerd.

Aanvullend hierop gelden uiteraard nog steeds de hygiënevoorschriften zoals deze landelijk gelden en in het geval van bezoek aan kwetsbaren nog belangrijker zijn. Wij vertrouwen er dan ook op dat iedere bezoeker zich hier aan houdt.

Voorzetting bezoek via alternatieve bezoekmogelijkheden

De onlangs al ingezette mogelijkheid voor bezoek via bijvoorbeeld plexiglazen wand, visitekar, babbelbox, kletskamer etc. blijft beschikbaar.

Wij zijn er met elkaar verantwoordelijk voor om de gestelde richtlijnen, voorwaarden en afspraken op te volgen en na te leven, zodat we bezoek mogelijk houden en mogelijk in de toekomst wederom verder kunnen uitbreiden. Als Saffier leven wij deze richtlijnen dan ook zeer strikt na en wij bedanken u voor uw medewerking. Met elkaar kunnen we zorgen voor een goede en positieve invulling van het geldende bezoekbeleid