Organisatie

De uitgangspunten voor de organisatiestructuur zijn bepalend voor de inrichting van Saffier. Het gaat hierbij om:

 • Een platte organisatie met korte lijnen en zelfstandig werkende teams;
 • Een compact centraal bureau;
 • Elke locatie behoudt zijn eigen identiteit en is op basis van die identiteit en “couleur locale” georganiseerd binnen de vastgestelde gebieden en past daarmee in het grotere geheel van de totale organisatie;
 • In budgetomvang zoveel mogelijk gelijkwaardige werkeenheden (gebieden);
 • Zoveel mogelijk “handen aan het bed”, dus nadruk op de directe cliëntenzorg waarbij de door de cliënt ervaren kwaliteit van leven voorop staat.
Organigram Juli 2018

Bestuur en management

Raad van Bestuur: mevrouw A.M. (Annemiek) Overboom


Gebiedsmanagers:

 • Mevrouw M. (Monique) Delnoye - WoonZorgPark Loosduinen, WoonZorgPark Swaenesteyn en Horeca, Catering & Logistiek (waarnemend)
 • De heer F. (Frank) de Wolf - Scheveningen en Haagse Hout
 • Mevrouw V.S.D. (Vidya) Rambaran Mishre - Segbroek
 • De heer P. (Pascal) van der Kraaij - De Lozerhof en Swaenehove

Centrale diensten:

 • De heer W. (Willem) Bollen - Manager Finance & Control
 • Mevrouw A. (Ariënne) Hoogendoorn - Manager Personeel & Organisatie
 • Tijdelijke vervanger - Manager Vastgoed
 • De heer G. (Gerbrand) de Jong - Manager Informatisering & Automatisering
 • De heer R. (Raymond) Bours - Manager Behandeldienst & locatie Mechropa
 • De heer R.J. (Ronald) Maas - Bestuurssecretaris / Manager Strategie & Bestuursondersteuning


Toezicht

Saffier volgt voor het bestuur en toezicht van de organisatie de Zorgbrede Governance Code.

Leden Raad van Toezicht

 • De heer drs. P.H.A. Horn, voorzitter
 • Mevrouw G.T.M. Schippers, vice-voorzitter, tevens lid commissie kwaliteit & veiligheid
 • Mevrouw dr. M.M. van Rees-Wortelboer, lid, tevens voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid
 • Mevrouw M. Criellaard, lid, tevens per 1-6 voorzitter auditcommissie
 • De heer H. Waardenburg, lid, tevens lid auditcommissie.