Organisatie

De uitgangspunten voor de organisatiestructuur zijn bepalend voor de inrichting van Saffier. Het gaat hierbij om: 

 • Een platte organisatie met korte lijnen en zelfstandig werkende teams;
 • Een compact centraal bureau;
 • Elke locatie behoudt zijn eigen identiteit en is op basis van die identiteit en “couleur locale” georganiseerd binnen de vastgestelde gebieden en past daarmee in het grotere geheel van de totale organisatie;
 • In budgetomvang zoveel mogelijk gelijkwaardige werkeenheden (gebieden);
 • Zoveel mogelijk “handen aan het bed”, dus nadruk op de directe cliëntenzorg waarbij de door de cliënt ervaren kwaliteit van leven voorop staat.
Organigram Juli 2018

Bestuur en management

Raad van Bestuur:  mevrouw A.M. (Annemiek) Overboom 

Gebiedsmanagers: 

 • Mevrouw A.M. Pluijmers (Anne-Marie) - Loosduinen en Escamp (inclusief horeca en keuken stedelijk) (a.i. vanaf 13 april 2018 i.v.m. zwangerschapsverlof Ellen Putters) 
 • De heer F. (Frank) de Wolf - Scheveningen en Haagse Hout 
 • Mevrouw V.S.D. (Vidya) Rambaran Mishre - Segbroek
 • De heer P. (Pascal) van der Kraaij - De Lozerhof

Centrale diensten: 

 • De heer W. (Willem) Bollen - manager Finance & Control 
 • Mevrouw A. (Arienne) Hoogendoorn - manager Personeel & Organisatie 
 • De heer G.A. (Gerrit) Huijzers - manager Vastgoed 
 • De Heer G. (Gerbrand) de Jong - manager Informatisering & Automatisering a.i.
 • Mevrouw Y. (Yolanda) de Jong - manager Behandeldienst a.i.
 • De heer R.J. (Ronald) Maas - bestuurssecretaris  


Toezicht 

Saffier volgt voor het bestuur en toezicht van de organisatie de Zorgbrede Governance Code.

Leden Raad van Toezicht 

 • De heer drs. P.H.A. Horn, voorzitter 
 • Mevrouw G.T.M. Schippers, vice-voorzitter, tevens lid commissie kwaliteit & veiligheid 
 • De heer P.A. van Wingaarden RA RC, lid, tevens voorzitter auditcommissie 
 • Mevrouw dr. M.M. van Rees-Wortelboer, lid, tevens voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid 
 • Mevrouw drs. J. de Witte, lid, tevens lid auditcommissie.