Organisatie

De uitgangspunten voor de organisatiestructuur zijn bepalend voor de inrichting van Saffier. Het gaat hierbij om:

  • Een platte organisatie met korte lijnen en zelfstandig werkende teams;
  • Een compact centraal bureau;
  • Elke locatie behoudt zijn eigen identiteit en is op basis van die identiteit en “couleur locale” georganiseerd binnen de vastgestelde gebieden en past daarmee in het grotere geheel van de totale organisatie;
  • In budgetomvang zoveel mogelijk gelijkwaardige werkeenheden (gebieden);
  • Zoveel mogelijk “handen aan het bed”, dus nadruk op de directe cliëntenzorg waarbij de door de cliënt ervaren kwaliteit van leven voorop staat.


Organigram 13062022

Bestuur en management

Raad van Bestuur: mevrouw A.M. (Annemiek) Overboom


Domeinmanagers:

Mevrouw J. (Janne) Buijs - Domeinmanager Veilig Wonen Thuis
Locaties: WoonZorgPark Loosduinen, Maison Gaspard de Coligny, Huize Royal / Royal Rustique en Mechropa.

Mevrouw V.S.D. (Vidya) Rambaran Mishre - Domeinmanager Expertise Specialistische Zorg

Locaties: Domus Nostra, Nolenshaghe en WoonZorgPark Swaenesteyn.

De heer P. (Pascal) van der Kraaij - Domeinmanager Expertise Dementie
Locaties: De Drie Linden, Nebo en WoonZorgPark Swaenehove.


Centrale diensten:

De heer W. (Willem) Bollen Manager Finance & Control

Mevrouw H. (Hermine) Veerbeek Manager Personeel & Organisatie

De heer J.M. (Jan-Martien) Touw Manager Vastgoed

De heer G. (Gerbrand) de Jong Manager Informatisering & Automatisering

Mevrouw F. (Fleur) van Leeuwen Bestuurssecretaris / Manager Strategie & Bestuursondersteuning


Toezicht

Saffier volgt voor het bestuur en toezicht van de organisatie de Zorgbrede Governance Code.

Leden Raad van Toezicht

  • De heer drs. P.H.A. Horn, voorzitter
  • Mevrouw G.T.M. Schippers, vice-voorzitter, tevens lid auditcommissie
  • Mevrouw dr. M.M. van Rees-Wortelboer, lid, tevens voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid
  • Mevrouw M. Criellaard, lid, tevens voorzitter auditcommissie
  • De heer H. Waardenburg, lid, tevens lid commissie kwaliteit en veiligheid