Home Over ons

DNA van Saffier

In alles wat we doen laten we ons leiden door ons DNA; dat wat ons met elkaar verbindt en maakt dat we zijn wie we zijn en hoe we ons werk doen. Aandacht, betekenis en zorg van nu en de toekomst, zijn de drie belangrijke bouwstenen van ons DNA.

Aandacht betekent dat we oprechte interesse in de ander hebben. In wie hij of zij was, is en zijn of haar toekomst. Betekenis dat we iemand graag het gevoel geven dat hij of zij een waardevol mens is. Altijd. Ook al zijn de omstandigheden soms moeilijk. Zorg voor nu en later betekent dat we ons vakmanschap graag ontwikkelen en oog hebben voor de huidige en toekomstige behoeften van onze cliënten zodat we altijd, elk moment goede zorg bieden.

De beweging van Saffier

In onze strategische koers laten we ons leiden door ‘Oog voor wat telt’. Jaarlijks herijken we onze koers. Met elkaar, met samenwerkings-partners en inspirators. Conclusie: ons DNA staat en leefplezier en werkplezier zijn de bakens in de beweging die we met  elkaar maken. Hoe werken wij aan het Saffier van de toekomst?

Bekijk de beweging die Saffier de komende jaren wil maken of lees de  verhalen die laten zien hoe we dit al doen in het jaar Saffier Jaarmagazine 2022-2023.

Aandacht: Wie ben jij?

Wij hebben de ambitie om al onze zorg, behandelingen en locaties te baseren op gerichte aandacht: oprechte interesse in het wel en wee van een ander. Onze bewoners en cliënten merken dat we nieuwsgierig zijn naar wie ze zijn, naar hun levensverhalen en herinneringen, en dat we met onze zorg zo goed mogelijk aansluiten op wie ze zijn.

Betekenis: Iedereen telt  mee!

Ieder mens wil gewaardeerd worden om wie hij of zij is. En ieder mens wil ertoe doen. Dan ervaar je een betekenisvol leven. Dat
leven kun je niet voor een ander invullen. Wij helpen onze bewoners, cliënten en mantelzorgers dit helder te krijgen zodat onze zorg
en dienstverlening daar goed op aansluit.

Zorg van nu en de toekomst

Sa­ffier benut de kwaliteiten van medewerkers en geeft ruim baan aan onderzoek waarbij positieve gezondheid en innovatie voorop staan. Wat is voor ouderen in de toekomst belangrijk om prettig ouder te worden en hoe helpt innovatie daarbij? Onze identiteit kenmerkt zich als vernieuwend en nieuwsgierig.

Oog voor wat telt

Oog voor wat telt, betekent ook dat medewerkers ervaren dat ze gekend worden in hun talenten, zich uitgenodigd voelen betrokken te zijn bij de organisatie en dat zij zich kunnen ontwikkelen zoals ze dat willen. Oog voor wat telt kan niet zonder innovatie of samenwerking. Onze nieuwsgierigheid en focus op vernieuwing leidt tot praktijkonderzoeken, klantenpanels en aandacht voor ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Met Topcare en andere kennisnetwerken geven we een extra impuls aan onze vernieuwingskracht.

Lees meer over ons DNA in het jaarmagazine 2022-2023 en de folder DNA Saffier.

Onze missie en visie

Saffier ondersteunt (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, of ze nog thuis wonen of in één van onze locaties.