Home Over ons Vrienden- en steunstichtingen

Vrienden- en steunstichtingen

Iedere locatie van Saffier heeft een eigen vrienden- of steunstichting die de bewoners van de locatie een warm hart toedragen. Dankzij hen is het mogelijk om de extra’s die er echt toe doen te realiseren, zoals een prettige woonomgeving, ontspanning en afleiding. Hieronder vindt u per locatie informatie over de betreffende steun- en vriendenstichtingen.

Vrienden van Woonzorgpark Loosduinen

Het bestuur van de Vrienden van Woonzorgpark Loosduinen zamelt geld in om activiteiten te kunnen doen die uit het reguliere budget niet kunnen worden gefinancierd. Voor de extra’s die ertoe doen!

Bestuursleden

Dhr.J. Vooijs voorzitter
Dhr. L. de Oude, penningmeester
Dhr. B.J. Talsma, secretaris
Mevr. I.van der Toorn en mevr. A.Pronk, leden

Contactgegevens

Postadres:
Stichting Vrienden van WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36
2552 BR Den Haag
T 070 – 397 13 13

KvK: 411 53 893 Fiscaal nr:  81 61 70 952

BankrekeningL NL 61 INGB 0000 576169

Meer informatie vindt u in:

Vrienden Ons Thuis

Ons Thuis richt zich van oudsher op Huize Royal en tegenwoordig is Ons Thuis de Vriendenstichting van:

  • Domus Nostra
  • De Drie Linden
  • Huize Royal / Royal Rustique
  • Nebo
  • Nolenshaghe
  • Mechropa
  • Swaenehove
  • Swaenesteyn

Vrienden Ons Thuis stelt jaarlijks per locatie een bedrag beschikbaar om extra’s voor bewoners te kunnen doen, zoals wensen uit de wensboom, de haringkar met vlaggetjesdag, Muziek in Huis, etc.

Sinds 2022 biedt Ons Thuis ook financiële bijdragen aan projecten die kwaliteit van leven verbeteren van ouderen in de stad.

Kijk voor informatie de website van Haags Fonds Ons Thuis.

Vrienden Ons Thuis is een erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI-formulier).

Giften en legaten

De Stichting Vrienden Ons Thuis heeft de ANBI-status. Uw gift is derhalve aftrekbaar voor de belastingen. U kunt hiervoor gebruik maken van bankrekening NL 57 ABNA 0257 8798 54  ten name van de Stichting Vrienden van Ons Thuis te Den Haag. Als uw gift voor een specifieke locatie bedoeld is, dan kunt u desgewenst de locatie waaraan uw donatie ten goede komt, benoemen bij de gift.

Natuurlijk kunt u de Vrienden ook gedurende een langere periode steunen. U dient dan tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar te schenken en dit vast te leggen in een notariële akte. Ook dan is uw gift fiscaal aftrekbaar.

 

 

Vrienden van Maison Gaspard de Coligny

Stichting Vrienden van het Maison Gaspard de Coligny is in het leven geroepen om de uitgaven te bekostigen van de extra activiteiten, zoals een aantal jaarlijkse diners, concerten, uitjes, busje, geestelijke verzorging, kerst- en paasstukjes. De Vrienden dragen dus financieel veel bij aan de sfeer in het Maison.

Jaarlijks wordt door de leiding van Maison Gaspard een aanvraag ingediend, waarna het bestuur van de Stichting beslist over de toekenning van bedragen. Ook de Cliëntenraad kan bij de stichting aankloppen. Het merendeel van de subsidie-aanvragen kan de stichting tot nu toe bekostigen, maar een aanvulling van het kapitaal is zeer welkom.

Giften en legaten

De Stichting Vrienden van Maison Gaspard de Coligny heeft de ANBI-status. (ANBI nr 8102.69.193). Uw gift is derhalve aftrekbaar voor de belastingen. U kunt hiervoor gebruik maken van bankrekening NL73ABNA 0556 6134 73 ten name van de Stichting Vrienden van Maison Gaspard de Coligny te Den Haag.  Natuurlijk kunt u de Vrienden ook gedurende een langere periode steunen. U dient dan tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar te schenken en dit vast te leggen in een notariële akte. Ook dan is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie