Home Over ons Vrienden- en steunstichtingen

Vrienden- en steunstichtingen

Iedere locatie van Saffier heeft een eigen vrienden- of steunstichting die de bewoners van de locatie een warm hart toedragen. Dankzij hen is het mogelijk om de extra’s die er echt toe doen te realiseren, zoals een prettige woonomgeving, ontspanning en afleiding. Hieronder vindt u per locatie informatie over de betreffende steun- en vriendenstichtingen.

Stichting Welzijnsfonds Saffier

Stichting Welzijnsfonds Saffier is de koepelstichting voor:
– Vrienden van Swaenehove
– Vrienden van Swaenesteyn
– Vrienden van Nolenshaghe
– Vrienden van Domus Nostra
– Vrienden van Nebo
– Vrienden van De Drie Linden

Elke Vriendenstichting beslist zelf waaraan donaties worden besteed, stichting Welzijnsfonds Saffier zorgt voor de financiële en administratieve verwerking. Het Welzijnsfonds Saffier beschikt over de ANBI status en is derhalve vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Belastingvrij schenken

Wilt u Stichting Welzijnsfonds Saffier of één van de aangesloten Vrienden van… voor langere tijd financieel steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan! Als u ten minste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in schenkingsovereenkomst, dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting, omdat Stichting Welzijnsfonds Saffier is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

 

U kunt formulier voor de periodieke schenkingsovereenkomst printen en ingevuld mailen of op sturen naar:

Saffier, t.a.v. Stichting Welzijnsfonds Saffier – Vrienden van ……………..

Antwoordnummer 43245, 2504 WB Den Haag

Beleidsplan en (financiële) verantwoording

Voor informatie over beleid, activiteiten en financiën verwijzen we u naar:

Bestuur

Mr. R.G. Mazel Voorzitter
Mr. T.A. Holtrop Penningmeester

Adresgegevens Stichting Welzijnsfonds Saffier

Stichting Welzijnsfonds Saffier, Postbus 52150, 2505 CD Den Haag

Inschrijving: Kamer van Koophandel te Den Haag: 41152405. RSIN: 816. 172.985

Vrienden van Woonzorgpark Loosduinen

Het bestuur van de Vrienden van Woonzorgpark Loosduinen zamelt geld in om activiteiten te kunnen doen die uit het reguliere budget niet kunnen worden gefinancierd. Voor de extra’s die ertoe doen!

Bestuursleden

Dhr.J. Vooijs voorzitter
Dhr. L. de Oude, penningmeester
Dhr. B.J. Talsma, secretaris
Mevr. I.van der Toorn en mevr. A.Pronk, leden

Contactgegevens

Postadres:
Stichting Vrienden van WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36
2552 BR Den Haag
T 070 – 397 13 13

KvK: 411 53 893 Fiscaal nr:  81 61 70 952

BankrekeningL NL 61 INGB 0000 576169

Meer informatie vindt u in:

Stichting Ons Thuis

De Stichting Ons Thuis is de steunstichting van Huize Royal en al sinds 1977 nauw betrokken bij de locatie. Ons Thuis heeft een brede doelstelling die gericht is op het welzijn van ouderen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om veel verschillende activiteiten te organiseren.

Vanaf 2022 biedt Ons Thuis mogelijkheden voor zowel Saffier als andere projecten die in de stad ontwikkeld worden ten behoeve van ouderen. Kijk voor informatie de website van Haags Fonds Ons Thuis.