Privacy- en cookiebeleid sollicitanten

Bij Saffier hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen. Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je in onderstaande informatie.

Privacy
Zodra je bij ons solliciteert verkrijgen wij een aantal persoonsgegevens van jou. Deze gegevens slaan we op en vullen we aan indien nodig voor het sollicitatieproces. Denk hierbij aan referenties of getuigschriften. Saffier verwerkt niet méér gegevens dan nodig voor het doel. Ook worden jouw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is of dan wettelijk is toegestaan. Wij houden ons aan de privacy regels!

Relevant voor werving- en selectieprocedure

De gegevens en documenten die je verstrekt op het (digitale)sollicitatieformulier en via de website worden verwerkt met het doel nieuwe medewerkers te werven voor de betreffende vacante functie. De gegevens zijn relevant voor de werving- en selectieprocedure.

Het gaat hierbij om contactgegevens (naam, adres, woonplaats, email), aanspreektitel(s) en je geboortedatum (leeftijd). Verder zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van jou nodig om een juiste beoordeling te kunnen maken van de match tussen gevraagde kwalificaties en uw opleidings- en arbeidsverleden.

Het kan zijn dat we vragen om te solliciteren met een filmpje. Na sluiten van de reactietermijn is je bijdrage nog in te zien voor de vacaturehouder totdat er een kandidaat is gevonden. Daarna worden de bijdrages verwijderd. Het is ook altijd mogelijk om zonder filmpje te reageren. Je kunt je reactie dan rechtstreeks sturen naar recruitment@saffiergroep.nl onder vermelding van de vacature waarop je solliciteert.

Indien voor de functie relevant, is het mogelijk dat bij sollicitanten een assessment wordt afgenomen. In dat geval worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het assessment verstrekt aan een extern bureau. Hiervoor vragen we vooraf je toestemming.

Wordt je aangenomen, dan worden je persoonsgegevens verwerkt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst en bijbehorende administratieve doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen
Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor jouw eigen gegevens hebt ingediend.

Saffier zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Het bewaren van gegevens
Saffier bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. De gegevens van afgewezen sollicitanten worden uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kunt toestemming geven om jouw gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Deze toestemming kan je op ieder moment intrekken. Dit kan via het e-mailadres: personeelszaken@saffiergroep.nl

Beveiliging en bescherming van gegevens
Saffier neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via het emailadres: privacy@saffiergroep.nl

Saffier heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Cookies
Voor het cookie beleid van Saffier, zie: saffiergroep.nl/privacy-en-cookiebeleid

Contactgegevens

Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Saffier met de persoonsgegevens van sollicitanten omgaat horen wij graag. Eventuele problemen lossen wij samen op. Je kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via het emailadres: privacy@saffiergroep.nl

Mocht jouw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens.