Privacy- en cookiebeleid sollicitanten

Bij Saffier hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen. Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je in onderstaande informatie.

Privacy

Zodra je bij ons solliciteert, gaan we jouw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.

Wat en waarom?

De gegevens en documenten die je verstrekt, bijvoorbeeld op het (digitale)sollicitatieformulier of via de website, worden slechts verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen Saffier.

Als je wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en de introductie binnen de organisatie.

De persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld door het (digitaal) solliciteren. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben. Ook verwerken we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Saffier verwerkt alleen die persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht en de geboortedatum. Verder zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant nodig voor het maken van een beoordeling van de geschiktheid. Voor alle functies wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

Indien voor de functie relevant, is het mogelijk dat bij sollicitanten een psychologische onderzoek of een assessment wordt afgenomen. In dat geval worden die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de keuring of het assessment. Hiervoor wordt eerst toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor jouw eigen gegevens hebt ingediend.

Saffier zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Het bewaren van gegevens

Saffier bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. De gegevens van de sollicitant worden uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kunt op verzoek toestemming geven om de gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Deze toestemming kan je op ieder moment intrekken. Dit kan via email adres personeelszaken@saffiergroep.nl

Beveiliging en bescherming van gegevens

Saffier neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming, te bereiken via het emailadres privacy@saffiergroep.nl Saffier heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Cookies

Saffier gebruikt Google Analytics voor de analyse van het gebruikersgedrag op onze site om daarmee de website verder te verbeteren en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Contactgegevens

Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Saffier met de persoonsgegevens van sollicitanten omgaat horen wij graag. Eventuele problemen lossen wij samen op. Je kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via privacy@saffiergroep.nl

Mocht jouw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag, te bereiken via de volgende internet link: (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).