GRZ

Nh Gang Fvd

Geriatrische Revalidatiezorg is een vorm van revalidatie die zich speciaal richt op senioren die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld een botbreuk of een beroerte. Het doel van de revalidatie is om zo snel mogelijk terug te keren naar huis. Deelname aan de GRZ vereist dan ook een hoge motivatie en veel inzet. De arts in het ziekenhuis bepaalt of u in aanmerking komt voor deze vorm van revalidatie.

U kunt voor de GRZ terecht op de locaties Nolenshaghe (Loosduinen/Segbroek) en Mechropa (Scheveningen). U kunt hier onder begeleiding van deskundige medewerkers en met professionele faciliteiten werken aan uw herstel en terugkeer naar huis. Meer informatie over het proces van start tot en met ontslag naar huis kunt u lezen in de folder GRZ.

In een korte film laten we u zien hoe we bij Saffier invulling geven aan de GRZ.

Mechropa Zitten In De Oefentuin 2 Gecomprimeerd