Arrangementen op maat via WMO

De gemeente stimuleert dat u zo lang mogelijk thuis blijft wonen. En daarbij krijgt u (en uw familie, verzorgers) ondersteuning als dat nodig is. Dit wordt geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). 

Wanneer een beroep doen op de WMO? 

U kunt een beroep doen op de WMO voor bijvoorbeeld begeleiding, vervoer en dagactiviteiten; voor ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten (bijvoorbeeld logeermogelijkheid).

Mogelijkheden Saffier 

Het Ontmoetingscentrum van De Lozerhof en WoonZorgPark Swaenesteyn bieden de mogelijkheid voor de arrangementen op maat die vanuit de WMO worden geboden. Meer informatie kunt u opvragen bij het Servicebureau. U kunt dan ook vragen naar de casemanagers die via het Servicebureau bereikbaar zijn.  

Vragen over de WMO en arrangementen op maat?

0800 - 7 233 437 Stuur een mail

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur