Casemanagement

Dementerende cliënten die nog thuis wonen zijn welkom in onze ontmoetingscentra en wijkhuiskamer. De ontmoetingscentra zijn gelegen aan het Randveen in de wijk Bouwlust en aan de Volendamlaan in Escamp. U kunt er een of meer dagen per week meedoen aan activiteiten zoals geheugentraining, of handelingen oefenen die niet meer zo soepel verlopen. Of we maken samen een wandeling, doen een spelletje en eten samen. Toch is er soms meer nodig en dan biedt Saffier via de casemanagers Dementie aanvullende ondersteuning.

Diagnose dementie

Als de diagnose dementie gesteld is, roept dat vaak veel vragen op, bij u én bij uw naasten. Over de ziekte zelf, over het verloop ervan en over de organisatie van zorg en de mogelijkheden die er zijn. Een kenmerk van dementie is dat het verloop van de ziekte vrij onvoorspelbaar is. Dit verschilt per persoon en dus verschilt ook de behoefte aan hulp per persoon. Dementie treft u zelf, maar ook uw mantelzorgers. Zij krijgen te maken met een toenemende hulpvraag. Bovendien zien ze de persoon veranderen aan wie ze zorg bieden.

Voor de begeleiding van dit complexe proces heeft Saffier een PG team met casemanagers.

Casemanager

De casemanager zal u en uw mantelzorger begeleiden. De casemanager zorgt dat het zorgverleningsproces soepel verloopt en dat er hierover effectief gecommuniceerd wordt tussen alle partijen. Zij werkt volgens vastgestelde criteria, waardoor iedere cliënt en/of mantelzorger dezelfde kwaliteit kan verwachten. De casemanager heeft regelmatig overleg met een specialist ouderengeneeskunde en psycholoog om het proces te volgen en de hulpverlening te toetsen. Ook kan zij de huisarts adviseren met betrekking tot medicatie en het inroepen van paramedische behandeling. De casemanagers zijn aangesloten bij Ketenzorg Dementie van Transmurale Zorg.

Wachttijd Casemanager dementie

Aantal weken:3-4
Aantal wachtenden: 5

(Gegevens januari 2022)

Meer informatie

0800 - 72 33 437 Stuur een mail

Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 - 17.00 uur