Ontmoetingscentrum Randveen

Saffier biedt in woon- en behandelcentrum De Lozerhof gespecialiseerde zorg en behandeling aan ouderen met dementie. Bij De Lozerhof hoort ook het Ontmoetingscentrum. Daar zijn dementerende cliënten welkom die nog thuis wonen. U kunt er een of meer dagen per week meedoen aan activiteiten zoals geheugentraining, of handelingen oefenen die niet meer zo soepel verlopen. Of we maken samen een wandeling, doen een spelletje en eten samen.

Casemanager

Als de diagnose dementie gesteld is, roept dat vaak veel vragen op, bij u én bij uw naasten. Over de ziekte zelf, over het verloop ervan en over de organisatie van zorg en de mogelijkheden die er zijn. Voor de begeleiding van dit proces heeft Saffier een aantal casemanagers die u en uw mantelzorger begeleiden om het zorgverleningsproces soepel te laten verlopen. Zo nodig introduceert een casemanager u bijvoorbeeld bij het Ontmoetingscentrum en is uw aanspreekpunt. De casemanagers van Saffier zijn Marja Vellinga en Conny Muller.

Wachttijd casemanager dementie

Aantal weken: 6 - 8
Aantal wachtenden: 5

(Gegevens augustus 2019)


Lh Casemanager Arf 037

Meer informatie

0800 - 72 33 437 Stuur een mail

Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 - 17.00 uur

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe de casemanagers van Saffier u thuis kunnen ondersteunen bij beginnende dementie? Bekijk dan hier de folder.