Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziekten, waarbij de hersenen beschadigd raken en die beschadiging langzaam steeds erger wordt. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, fronto-temporale dementie (FTD) en Lewy body dementie. Al deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid.

Diagnose dementie

Als de diagnose dementie gesteld is, roept dat vaak veel vragen op, bij u maar ook bij uw naasten. Over de ziekte zelf, het verloop ervan, over de organisatie van zorg en de mogelijkheden die er zijn. Een kenmerk van dementie is dat het verloop van de ziekte vrij onvoorspelbaar is. Dit verschilt per persoon en dus verschilt ook de behoefte aan hulp per persoon. Dementie treft u zelf, maar ook uw naasten die mogelijk meer zullen gaan ondersteunen als mantelzorgers. Zij krijgen te maken met een toenemende hulpvraag. Bovendien zien ze de persoon veranderen aan wie ze zorg bieden.

Voor de begeleiding van dit complexe proces in de thuissituatie heeft Saffier een team met casemanagers en bieden we ondersteuning op onze ontmoetingscentra.

Als thuis wonen niet meer lukt, dan bieden we zorg aan mensen met dementie op verschillende Saffier locaties .

Ontmoetingscentra

Ouderen met dementie die zelfstandig of met enige ondersteuning thuis wonen zijn welkom in onze ontmoetingscentra. Deze zijn te vinden aan het Randveen, de Volendamlaan in Escamp, in het Benoordenhout en in Loosduinen.

Meer informatie

Casemanagement Dementie

Soms is er meer nodig en dan biedt Saffier via de casemanagers Dementie aanvullende ondersteuning. De casemanager kan u en uw mantelzorger begeleiden en zorgt dat het zorgverleningsproces soepel verloopt.

Meer informatie

Screeningsafdeling Dementie

In locatie Swaenehove bevindt zich een screeningsafdeling. U kunt op deze afdeling worden opgenomen als er een vermoeden is van psychogeriatrische problemen (dementie).

Psychogeriatrische screeningsafdeling

Netwerk Dementie Haaglanden

Als u met dementie in aanraking komt, verandert er veel in uw situatie en krijgt u te maken met verschillende zorgverleners. Om te zorgen dat de samenwerking tussen hen goed verloopt, is Saffier aangesloten bij de het Netwerk Dementie Haaglanden van Vereniging Transmurale Zorg.

Voor informatie over ondersteuning bij dementie kunt u bij uw huisarts terecht. U kunt ook contact opnemen met de casemanagers van Saffier via het Servicebureau