Home Specialisaties Dementie Psychogeriatrische screeningsafdeling

Screeningsafdeling Dementie

In locatie Swaenehove bevindt zich een screeningsafdeling. U kunt op deze afdeling worden opgenomen als er een vermoeden is van psychogeriatrische problemen (dementie), waardoor u (tijdelijk) niet thuis kunt blijven. Een behandelaar uit het ziekenhuis kan u naar deze speciale afdeling doorverwijzen wanneer deze vindt dat u (nog) niet naar huis kunt. Ook uw huisarts kan u doorverwijzen als hij of zij vermoedt dat er vergeetachtigheid of dementie speelt en daarbij blijkt dat u (tijdelijk) niet thuis kunt wonen.

Op onze speciale screeningsafdeling wordt onderzocht of de vermoedens terecht zijn. Gedurende uw verblijf wordt u intensief geobserveerd en behandeld door een uitgebreid team dat bestaat uit een arts, behandelaren zoals een fysiotherapeut of psycholoog en verzorgenden/verpleegkundigen. Aan het eind van het onderzoek (uw verblijf) wordt er, indien nodig, een diagnose gesteld en een advies uitgebracht m.b.t. wonen en zorg op basis van uw zorgbehoefte.

 

Een verblijf op deze afdeling is altijd tijdelijk. Zodra er een diagnose is gesteld wordt u overgeplaatst naar een passende afdeling of huis, tenzij u, wellicht met de nodige hulp, terug kunt naar huis.

Folder screeningsafdeling psychogeratrie