Syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen wordt aangetast. Hierdoor ontstaat geheugenverlies. Cliënten hebben een verminderd vermogen om te plannen en organiseren. Het gedrag van de persoon met Korsakov verandert en kan niet langer voor zichzelf zorgen.

De oorzaak van deze aandoening is een tekort aan vitamine B1. Over het algemeen is dit het gevolg van langdurig overmatig alcoholgebruik in combinatie met slechte eetgewoontes. Hierdoor kunnen naast Korsakov nog andere afwijkingen ontstaat aan organen of aan het zenuwstelsel, met als gevolg stoornissen in spraak, beweging, gevoel en gezichtsvermogen.

Domus Nostra

Saffier biedt al jarenlang zorg en begeleiding aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Op basis van deze kennis en ervaring heeft Saffier de methode ‘empathisch directieve benadering’ ontwikkeld. Alle medewerkers van woon- en expertisecentrum Domus Nostra zijn getraind in deze methode. Werken volgens de empathisch directieve benadering betekent dat de medewerker zich inleeft in uw gevoels- en denkwereld. En dat hij laat merken en begrijpt wat er in u omgaat. U zult ook merken dat de medewerkers als zij aanwijzingen geven, dit op een invoelende, maar sturende manier doen, met korte en concrete boodschappen. Deze empathisch directieve benadering helpt om uw gevoel van zekerheid en veiligheid te vergroten.

Training Empathisch Directieve Benadering

Saffier heeft enkele jaren geleden de training empathisch directieve benadering ontwikkeld en kan gevolgd worden door professionals die hiermee aan de slag willen. De training is overgedragen aan het Korsakov Kenniscentrum. Wilt u informatie over de cursus of wilt u het boek bestellen? Neem dan contact op met het Korsakov Kenniscentrum: info@korsakovkenniscentrum.nl of kijk op de website.

Korsakov Kenniscentrum

Woon- en expertisecentrum Domus Nostra maakt deel uit van het Korsakov Kenniscentrum. Samen met Atlant Zorggroep, locatie Markenhof (Beekbergen), Het Parkhuis, locatie Dijckhuis (Dordrecht) en Lelie Zorggroep, locatie Slingedael (Rotterdam) zijn we de samenwerking aangegaan om ons verder te specialiseren op het gebied van behandeling van Korsakovcliënten. En om onze kennis ook breder ter beschikking te stellen. Door dit samenwerkingsverband is met de Erasmus Universiteit een zorgprogramma geschreven voor mensen met het syndroom van Korsakov. Voor meer informatie: http://www.korsakovkenniscentrum.nl

Domus Nostra is ook partner in de ketenzorg samen met de afdeling Intensieve Zorg Alcohol (IZA) van Parnassia en RIBW.