Korsakov

Saffier biedt al jarenlang zorg en begeleiding aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Op basis van deze kennis en ervaring heeft Saffier de methode ‘empathisch directieve benadering’ ontwikkeld. Alle medewerkers van woon- en expertisecentrum Domus Nostra zijn getraind in deze methode. Werken volgens de empathisch directieve benadering betekent dat de medewerker zich inleeft in uw gevoels- en denkwereld. En dat hij laat merken en begrijpt wat er in u omgaat. U zult ook merken dat de medewerkers als zij aanwijzingen geven, dit op een invoelende, maar sturende manier doen, met korte en concrete boodschappen. Deze empathisch directieve benadering helpt om uw gevoel van zekerheid en veiligheid te vergroten.

Training Empathisch Directieve Benadering

Saffier heeft enkele jaren geleden de training empathisch directieve benadering ontwikkeld en kan gevolgd worden door professionals die hiermee aan de slag willen. De training is overgedragen aan het Korsakov Kenniscentrum. Wilt u informatie over de cursus of wilt u het boek bestellen? Neem dan contact op met het Korsakov Kenniscentrum: info@korsakovkenniscentrum.nl of kijk op de website.

Korsakov Kenniscentrum

Woon- en expertisecentrum Domus Nostra maakt deel uit van het Korsakov Kenniscentrum. Samen met Atlant Zorggroep, locatie Markenhof (Beekbergen), Het Parkhuis, locatie Dijckhuis (Dordrecht) en Lelie Zorggroep, locatie Slingedael (Rotterdam) zijn we de samenwerking aangegaan om ons verder te specialiseren op het gebied van behandeling van Korsakovcliënten. En om onze kennis ook breder ter beschikking te stellen. Door dit samenwerkingsverband is met de Erasmus Universiteit een zorgprogramma geschreven voor mensen met het syndroom van Korsakov. Voor meer informatie: http://www.korsakovkenniscentrum.nl

Domus Nostra is ook partner in de ketenzorg samen met de afdeling Intensieve Zorg Alcohol (IZA) van Parnassia en RIBW.