Syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen wordt aangetast. Hierdoor ontstaat geheugenverlies. Cliënten hebben een verminderd vermogen om te plannen en organiseren. Het gedrag van de persoon met Korsakov verandert en kan niet langer voor zichzelf zorgen.

De oorzaak van deze aandoening is een tekort aan vitamine B1. Over het algemeen is dit het gevolg van langdurig overmatig alcoholgebruik in combinatie met slechte eetgewoontes. Hierdoor kunnen naast Korsakov nog andere afwijkingen ontstaat aan organen of aan het zenuwstelsel, met als gevolg stoornissen in spraak, beweging, gevoel en gezichtsvermogen.

Domus Nostra

Saffier biedt al jarenlang zorg en begeleiding aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Op basis van deze kennis en ervaring heeft Saffier de methode ‘empathisch directieve benadering’ ontwikkeld. Alle medewerkers van woon- en expertisecentrum Domus Nostra zijn getraind in deze methode. Werken volgens de empathisch directieve benadering betekent dat de medewerker zich inleeft in uw gevoels- en denkwereld. En dat hij laat merken en begrijpt wat er in u omgaat. U zult ook merken dat de medewerkers als zij aanwijzingen geven, dit op een invoelende, maar sturende manier doen, met korte en concrete boodschappen. Deze empathisch directieve benadering helpt om uw gevoel van zekerheid en veiligheid te vergroten.

Regionaal Expertise Centrum Korsakov

In Domus Nostra wonen mensen met het syndroom van Korsakov. Domus Nostra is een woon- en expertisecentrum met kleinschalige afdelingen. Wij begeleiden en behandelen de bewoners en delen onze kennis en kunde landelijk en regionaal. Met het Regionaal Expertise Centrum Korsakov kunnen wij andere zorginstellingen en zorgprofessionals ondersteunen door onze kennis en ervaring in te zetten wanneer zij vragen hebben over hun cliënten of patiënten waarbij (een vermoeden van) het syndroom van Korsakov speelt.

Wilt u in contact komen met het het Regionaal Expertise Centrum of wilt u meer informatie, kijk dan hier.

Training Empathisch Directieve Benadering

Saffier heeft enkele jaren geleden de training empathisch directieve benadering ontwikkeld en kan gevolgd worden door professionals die hiermee aan de slag willen. De training is overgedragen aan het Korsakov Kenniscentrum. Wilt u informatie over de cursus of wilt u het boek bestellen? Neem dan contact op met het Korsakov Kenniscentrum: info@korsakovkenniscentrum.nl of kijk op de website.

Topcare predicaat

Voor de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov heeft Saffier het Topcare predicaat behaald. Dat wil zeggen dat we excellente zorg leveren aan mensen met deze aandoening. Een Topcarecentrum is een zorginstelling die excellente zorg en behandeling aanbiedt aan de clienten of bewoners. ‘Excellent’ betekent niet dat er nooit iets misgaat, maar dat als er een fout wordt gemaakt, mensen daarvan leren. Het betekent vooral dat de mensen die er werken nieuwsgierig zijn, samen willen werken en op zoek zijn naar oplossingen en verbeteringen. Dat zij graag onderzoeken hoe het beter kan en participeren in wetenschappelijk onderzoek.

De zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov vindt plaats op onze locatie Domus Nostra.

Logo-Topcare-officieel.png#asset:16101

Korsakov Kenniscentrum

Woon- en expertisecentrum Domus Nostra maakt deel uit van het Korsakov Kenniscentrum. Samen met Atlant Zorggroep, locatie Markenhof (Beekbergen), Het Parkhuis, locatie Dijckhuis (Dordrecht) en Lelie Zorggroep, locatie Slingedael (Rotterdam) zijn we de samenwerking aangegaan om ons verder te specialiseren op het gebied van behandeling van Korsakovcliënten. En om onze kennis ook breder ter beschikking te stellen. Door dit samenwerkingsverband is met de Erasmus Universiteit een zorgprogramma geschreven voor mensen met het syndroom van Korsakov. Voor meer informatie: http://www.korsakovkenniscentrum.nl

Domus Nostra is ook partner in de ketenzorg samen met de afdeling Intensieve Zorg Alcohol (IZA) van Parnassia en RIBW.