Home Specialisaties Syndroom van Korsakov

Syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine B1, in de meeste gevallen ontstaat dit tekort door langdurig overmatig alcoholgebruik in combinatie met slechte eetgewoontes. Hierdoor ontstaat er hersenschade: met name geheugenstoornissen en een verminderd vermogen om te plannen en organiseren. Naast Korsakov kunnen nog andere afwijkingen ontstaat aan organen of aan het zenuwstelsel, met als gevolg stoornissen in spraak, beweging, gevoel en gezichtsvermogen.

Deze combinatie maakt het voor cliënten met Korsakov moeilijk om voor zichzelf te zorgen. Het is een complex ziektebeeld, waarbij intensieve zorg, een passende woonomgeving en een multidisciplinair team noodzakelijk zijn.

Empatisch directieve benadering

Saffier biedt al jarenlang zorg en begeleiding aan cliënten met het syndroom van Korsakov op onze locatie Domus Nostra Op basis van onze kennis en ervaring heeft Saffier de methode ‘empathisch directieve benadering’ ontwikkeld. Alle medewerkers van deze locatie zijn getraind in de methode. Werken volgens de empathisch directieve benadering betekent dat de medewerker zich inleeft de gevoels- en denkwereld van de bewoner. en  laat merken en begrijpt wat er in deze bewoner omgaat. Als medewerkers aanwijzingen geven, doen zij dit op een invoelende, maar sturende manier doen, met korte en concrete boodschappen. Deze empathisch directieve benadering helpt om het gevoel van zekerheid en veiligheid van bewoners te vergroten.

Regionaal Expertise Centrum Korsakov

Wij begeleiden en behandelen de bewoners en delen onze kennis en kunde landelijk en regionaal. Met het Regionaal Expertise Centrum Korsakov kunnen wij andere zorginstellingen en zorgprofessionals ondersteunen door onze kennis en ervaring in te zetten wanneer zij vragen hebben over hun cliënten of patiënten waarbij (een vermoeden van) het syndroom van Korsakov speelt.

Meer informatie over het Regionaal Expertise Centrum

Topcare predicaat

Voor de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov heeft Saffier het Topcare predicaat behaald. Dat wil zeggen dat we excellente zorg leveren aan mensen met deze aandoening. Een Topcarecentrum is een zorginstelling die excellente zorg en behandeling aanbiedt aan de clienten of bewoners. ‘Excellent’ betekent niet dat er nooit iets misgaat, maar dat als er een fout wordt gemaakt, mensen daarvan leren. Het betekent vooral dat de mensen die er werken nieuwsgierig zijn, samen willen werken en op zoek zijn naar oplossingen en verbeteringen. Dat zij graag onderzoeken hoe het beter kan en participeren in wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over Topcare bij Saffier

 

Korsakov Kenniscentrum

Woon- en expertisecentrum Domus Nostra maakt deel uit van het Korsakov Kenniscentrum. Samen met Atlant Zorggroep, locatie Markenhof (Beekbergen), Het Parkhuis, locatie Dijckhuis (Dordrecht) en Lelie Zorggroep, locatie Slingedael (Rotterdam) zijn we de samenwerking aangegaan om ons verder te specialiseren op het gebied van behandeling van Korsakovcliënten. En om onze kennis ook breder ter beschikking te stellen. Door dit samenwerkingsverband is met de Erasmus Universiteit een zorgprogramma geschreven voor mensen met het syndroom van Korsakov. I

Domus Nostra is ook partner in de ketenzorg samen met de afdeling Intensieve Zorg Alcohol (IZA) van Parnassia en RIBW.

Voor meer informatie over het ziektebeeld kunt u terecht bij het Korsakov Kenniscentrum

Cliëntreis syndroom van Korsakov