Home Specialisaties Terminale zorg

Terminale zorg

Op het moment dat medisch gezien geen genezing meer mogelijk is en het overlijden op korte termijn wordt verwacht, kan palliatieve zorg worden geboden. Bij deze zorg in de laatste levensfase ligt het accent op kwaliteit van leven en het comfort van u en uw naasten. Wij ondersteunen uw dierbaren bij het omgaan met het naderende afscheid en verwerking van hun verdriet. Wij doen dat op een manier waardoor u uw leven kunt voltooien in alle waardigheid en met de eigenheid die bij u past.

Palliatieve zorgvormen

  • Het behandelen of verlichten van pijn en andere fysieke of psychische klachten
  • Persoonlijke verzorging en/of verpleging met het accent op het bevorderen van het comfort
  • Hulp bieden bij psychosociale problemen
  • Aandacht voor spiritualiteit en zingeving
  • Verstrekken van hulpmiddelen die kunnen helpen in het kader van de verlichting of het verbeteren van de levenskwaliteit in de laatste fase
  • Palliatieve sedatie toepassen
  • Ondersteuning van cliënt en naasten bij de afrondende fase van het leven, het nemen van afscheid en het rouwproces

Netwerk palliatieve zorg

Saffier maakt deel uit van het netwerk palliatieve zorg. Een belangrijk doel van het netwerk is de palliatieve terminale zorgverlening te verbeteren door in te zetten op een nog betere organisatie en coördinatie van de regionale palliatieve zorg.

 

Meer informatie

Voor meer informatie en beschikbaarheid van mogelijkheden in de regio Haaglanden kunt u deze website bezoeken.