Stichting Ons Thuis (Huize Royal en Royal Rustique)

logo-pdf-als-foto.jpg#asset:2809

De Stichting Ons Thuis is de steunstichting van Huize Royal en al sinds 1977 nauw betrokken bij de locatie. Ons Thuis heeft een brede doelstelling die gericht is op het welzijn van ouderen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om veel verschillende activiteiten te organiseren.

Beleidsplan en financiële verantwoording

Voor informatie over beleid, activiteiten en financiën verwijzen we u naar:

Bestuur

  • Ir. S.A. ten Bokkel Huinink, voorzitter
  • Mevr. P.J. Kok, secretaris 
  • Mr. Drs. T. Sluyters, penningmeester
  • Mr. Drs. H.M. van der Gaag-Halbertsma, lid
  • Mr. M.A.M. Nivard, lid 

Adresgegevens Stichting

Capital Support Group
Churchillplein 5-E  
2517 JW Den Haag

Inschrijving: Kamer van Koophandel te Amsterdam: 40409305.
RSIN: 8087.56.639