Stichting Ons Thuis (Huize Royal en Royal Rustique)

logo-pdf-als-foto.jpg#asset:2809

De Stichting Ons Thuis is de steunstichting van Huize Royal en al sinds 1977 nauw betrokken bij de locatie. Ons Thuis heeft een brede doelstelling die gericht is op het welzijn van ouderen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om veel verschillende activiteiten te organiseren.

Een donatie doen

Wilt u ook graag iets doen? Dan nodigen wij u graag uit om een (eenmalige) donatie te geven. Elk bedrag is welkom! U kunt een bijdrage overmaken naar onze bankrekening NL57 ABNA 025.78.79.854 onder vermelding van ‘Stichting Ons Thuis’.

U kunt ook bij uw notaris een schenking of legaat laten opnemen in uw testament. Neem dan contact op met Vivian Jorissen, Coördinator Fondsenwerving, via telefoonnummer 06 - 831 681 11 of per mail (v.jorissen@saffiergroep.nl).

Beleidsplan en financiële verantwoording

Voor informatie over beleid, activiteiten en financiën verwijzen we u naar:


Bestuur

  • Mevr. T. van den Dries, voorzitter
  • Mevr. A. Augustinus, secretaris
  • Mr. Drs. T. Sluyters, penningmeester
  • Mr. Drs. H.M. van der Gaag-Halbertsma, lid
  • Mr. M.A.M. Nivard, lid

Adresgegevens Stichting

Capital Support Group
Churchillplein 5-E
2517 JW Den Haag

Inschrijving: Kamer van Koophandel te Amsterdam: 40409305.
RSIN: 8087.56.639