Stichting Vrienden van Maison Gaspard

De Stichting Vrienden van Maison Gaspard (‘Stichting Vrienden’) ondersteunt Maison Gaspard de Coligny financieel om extra activiteiten mogelijk te maken. Dankzij bijdragen van de Stichting Vrienden kunnen we met name religieuze, culturele en recreatieve activiteiten organiseren: creatieve cursussen, concerten en dagtochten. Ook besteden we een deel van de bijdrage aan vergoedingen van de geestelijk verzorger en woonbegeleiders en aan (her)inrichting van ruimtes.

  • RSIN nummer 8102.69.193
  • Postadres van stichting Vrienden van Maison Gaspard de Coligny: Koninginnegracht 11, 2514AL, Den Haag
  • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting Vrienden van Maison Gaspard de Coligny.

Bestuur:

  • Voorzitter: mevrouw F.A. Arnbak
  • Secretaris en penningmeester: mevrouw M.T.A. Duijm
  • Penningmeester: de heer C.D. Rosenberg Polak
  • Bestuurslid: de heer J.W.M. Meijer
  • Bestuurslid: de heer T. Schokking


Beleidsplan

Stichting Vrienden verricht geen activiteiten ten behoeve van fondsenwerving. Het bestuur komt ten minste tweemaal per jaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Daarnaast wonen leden van het bestuur regelmatig activiteiten van Maison Gaspard de Coligny bij, zoals het paas- en kerstdiner. Meer informatie hierover kunt u lezen in onderstaande documenten:

Verslag Uitgeoefende Activiteiten Stichting Maison Gaspard De Coligny

Beleidsplan 2019 En 2020 Vrienden Maison Gaspard De Coligny

Financiële verantwoording

Financieel Jaarverslag 2017 Hospice Wallon