Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye

De Stichting Vrienden van het Hospice Wallon de la Haye (‘Stichting Vrienden’) ondersteunt Maison Gaspard de Coligny financieel om extra activiteiten mogelijk te maken. Dankzij bijdragen van de Stichting Vrienden kunnen we met name religieuze, culturele en recreatieve activiteiten organiseren: creatieve cursussen, concerten en dagtochten. Ook besteden we een deel van de bijdrage aan vergoedingen van de geestelijk verzorger en woonbegeleiders en aan (her)inrichting van ruimtes. 

Bestuur:

  • Voorzitter: mevrouw F.A. Arnbak
  • Secretaris en penningmeester: mevrouw M.T.A. Duijm
  • Bestuurslid: de heer Dr. A.W. Kröner
  • Bestuurslid: de heer J.W.M. Meijer
  • Bestuurslid: de heer J.D.A. Baron van Lynden

Beleidsplan 

Stichting Vrienden verricht geen activiteiten ten behoeve van fondsenwerving. Het bestuur komt ten minste tweemaal per jaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Daarnaast wonen leden van het bestuur regelmatig activiteiten van Maison Gaspard de Coligny bij, zoals het paas- en kerstdiner.

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2016 Hospice Wallon (pdf)