Stichting Vrienden van Mechropa

De Stichting Vrienden van Mechropa is de steunstichting van Mechropa. Dankzij deze stichting is het mogelijk om regelmatig extra of grotere activiteiten te kunnen organiseren voor cliënten van Mechropa. De Vrienden zijn er voor de extra’s die ertoe doen! Zoals de tweewekelijks muziekbijeenkomsten op maandagmiddag. 

Bestuur

  • Mr. T.H. Schokking, voorzitter 
  • Mevrouw P.J. Kok, secretaris
  • Mr. T.A. Holtrop, penningmeester 

Adresgegevens                             

Capital Support Group
Churchillplein 5-E 
2517 JW Den Haag 

De administratie en de correspondentie wordt verzorgd door Capital Support Group te Den Haag.

Beleid, activiteiten en financiën  

Belangrijke documenten van de Stichting Vrienden van Mechropa vindt u hier:

Er is tweemaal vergaderd in 2016 evenals voorgaande jaren. Ook het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan de financiering van de activiteiten die zijn ingediend door de activiteitenbegeleidster van Mechropa.

Inschrijving: Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer RSIN 41155018