Stichting Vrienden van Mechropa

De Stichting Vrienden van Mechropa is de steunstichting van Mechropa. Dankzij deze stichting is het mogelijk om regelmatig extra of grotere activiteiten te kunnen organiseren voor cliënten van Mechropa. De Vrienden zijn er voor de extra’s die ertoe doen! Zoals de tweewekelijks muziekbijeenkomsten op maandagmiddag.

De Vrienden van Mechropa zijn ondergebracht bij 'Stichting Ons Thuis'. Dit is de steunstichting van locatie Huize Royal / Royal Rustique.

Een donatie doen

Wilt u ook graag iets doen? Dan nodigen wij u graag uit om een (eenmalige) donatie te geven. Elk bedrag is welkom! U kunt een bijdrage overmaken op de bankrekening van 'Stichting Ons Thuis'
NL57 ABNA 025.78.79.854 onder vermelding van ‘Vrienden van Mechropa’.

U kunt ook bij uw notaris een schenking of legaat laten opnemen in uw testament. Neem dan contact op met Vivian Jorissen, Coördinator Fondsenwerving, via telefoonnummer 06 - 831 681 11 of per mail (v.jorissen@saffiergroep.nl).