Stichting Welzijnsfonds Saffier

Stichting Welzijnsfonds Saffier is de koepelstichting die het beheer voert op financieel en administratief gebied voor:

  • Vrienden van Domus Nostra
  • Vrienden van De Lozerhof
  • Vrienden van Nolenshaghe
  • Vrienden van Swaenehove
  • Vrienden van Swaenesteyn

 Elke Vriendenstichting beslist zelf waaraan het geld wordt besteed.Het Welzijnsfonds Saffier beschikt over de Anbi status en is derhalve vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Belastingvrij schenken

Wilt u Stichting Welzijnsfonds Saffier of één van de aangesloten Vrienden van... voor langere tijd financieel steunen en een deel van uw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst? Dat kan! Als u ten minste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in schenkingsovereenkomst, dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting, omdat Stichting Welzijnsfonds Saffier is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

U kunt formulier voor de periodieke schenkingsovereenkomst printen en ingevuld mailen of op sturen naar:                                                

Saffier, t.a.v. Stichting Welzijnsfonds Saffier - Vrienden van .................            

Antwoordnummer 43245, 2504 WB Den Haag

Beleidsplan en (financiële) verantwoording

Voor informatie over beleid, activiteiten en financiën verwijzen we u naar:

Bestuur

Mr. R.G. Mazel Voorzitter
Mr. T.A. Holtrop Penningmeester
Drs. L.C.J. AnemaSecretaris   


Adresgegevens Stichting Welzijnsfonds Saffier

Stichting Welzijnsfonds Saffier, Randveen 64, 2544 RP Den Haag 

Inschrijving: Kamer van Koophandel te Den Haag: 41152405. RSIN: 816. 172.985