Voor verwijzers

Gesprek Client

Het team woonzorgbemiddeling

Bij het team woonzorgbemiddeling kunt u terecht met vragen over opname en inhuizing op één van onze locaties. Het team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag en opereert gezamenlijk voor alle locaties van Saffier.

Verwijzingen eerstelijnspraktijken

Huisartsen en specialisten kunnen hier een verwijsbrief voor de eerstelijn downloaden om mensen door te verwijzen naar één van onze behandelpraktijken voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dieetadvisering of psychologische ondersteuning.

Het ingevulde en ondertekende formulier kan verstuurd worden naar het Servicebureau via de email, per fax of met de post. Het Servicebureau zal na ontvangst een afspraak maken met de client.

Casemanagement

Soms is er voor de thuiswonende oudere met (beginnende) dementie iets meer nodig dat activiteiten in een ontmoetingscentrum of wijkhuiskamer. Dan biedt Saffier via de casemanagers Dementie aanvullende ondersteuning.

Wilt u in contact komen met de casemanagers van Saffier, dan kan dat telefonisch of via email of via het Servicebureau (zie hieronder).

Algemene vragen

Voor alle overige algemene vragen over services en diensten, mogelijkheden tot opname en/of zorg kunt u zich wenden tot het Servicebureau, telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag via telefoonnummer 0800 - 7 233 437. E-mail: servicebureau@saffiergroep.nl