Vrienden van Nolenshaghe

De Vrienden van Nolenshaghe is de onafhankelijke steunstichting van Nolenshaghe. Dankzij de Vrienden is het mogelijk om regelmatig extra of juist wat grotere activiteiten te organiseren voor de bewoners. De Vrienden zijn er voor de extra’s die ertoe doen! 

Doneren

Wij nodigen u graag uit om een (eenmalige) donatie te geven. Elk bedrag is welkom! Doet u mee? Maakt u uw bijdrage dan over naar onze bankrekening NL 95 ABNA 053.76.70.432 onder vermelding van ‘Vrienden van Nolenshaghe'.

U kunt ook bij uw notaris een schenking of legaat laten opnemen in uw testament. Heeft u meer vragen over doneren, schenkingen of legaten, neem dan contact op met Vivian Jorissen, coördinator Fondsenwerving, via telefoonnummer 06-83 16 81 11 of per mail (v.jorissen@saffiergroep.nl )


Stichting Welzijnsfonds Saffier
‘Vrienden van Nolenshaghe’ is onderdeel van de Stichting Welzijnsfonds Saffier. Deze koepelstichting is alleen actief voor locaties van Saffier en voert het beheer over de ‘Vrienden van Nolenshaghe’ op financieel en administratief gebied. ‘Vrienden van Nolenshaghe’ beslist zelf waaraan het geld wordt besteed.
Het Welzijnsfonds Saffier beschikt over de Anbi status en is derhalve vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.