Vrienden van WoonZorgPark Loosduinen

Het bestuur van de Vrienden van WoonZorgPark Loosduinen zamelt geld in om activiteiten te kunnen doen die uit het reguliere budget niet kunnen worden gefinancierd. Voor de extra’s die ertoe doen!

Beleidsplan en financiële verantwoording 

Meer informatie vindt u in: 

Bestuursleden

  • Dhr. J. van der Kooij, voorzitter 
  • Dhr. L. de Oude, penningmeester 
  • Dhr. B.J. Talsma, secretaris 
  • Mevr. M.G. Budel-Maat 
  • Dhr. K. Baak

Contactgegevens

Postadres: 
Stichting Vrienden van WoonZorgPark Loosduinen 
Willem III straat 36 
2552 BR Den Haag
T 070 - 397 13 13 

KvK 411 53 893  Fiscaal nr 81 61 70 952  NL 61 INGB 0000 576169