Corona maatregelen

Laatste wijziging: 25-05-2021

Laatste stand van zaken

Graag laten we u weten dat het goed gaat op onze locaties! Sinds de vaccinatierondes in maart en april jl., waarbij een groot deel van de bewoners van onze locaties zijn gevaccineerd, is er een grote afname zichtbaar in het aantal besmettingen. Er zijn sinds het vaccineren slechts twee besmettingen onder bewoners/cliënten van Saffier vastgesteld. Ook het aantal medewerkers dat uitvalt vanwege een corona-besmetting is enorm afgenomen, want ook zij zijn voor een groot deel gevaccineerd. We zien in onze locaties dus dat het vaccineren echt werkt. We hopen dat deze trend landelijk vervolg krijgt, de eerste tekenen daarvan zien er positief uit.

We verwelkomen nog dagelijks nieuwe bewoners en cliënten in onze locaties die nog geen mogelijkheid voor een vaccinatie hebben gehad. Daarom blijven we de geldende maatregelen opvolgen tot deze landelijk, of voor de verpleeghuizen, versoepeld worden. Wij kijken uit naar de verdere versoepelingen en houden u hier op de hoogte van het beleid Saffier. Tot die tijd gelden de volgende, algemene maatregelen:

 • Verplicht dragen van een chirurgisch mondkapje dat u bij de receptie ontvangt;
 • Bezoek (max. 2 per dag) registreert zich bij de receptie;
 • Samen houden wij altijd 1,5 meter afstand, ook in het appartement of de kamer van cliënt/bewoner;
 • Uitstekende (hand)hygiëne (handen wassen etc.) blijft ontzettend belangrijk;
 • Aanwijzingen van het personeel/de locatie worden altijd opgevolgd.

Bezoek

Bewoners in verpleeghuizen mogen twee bezoekers per dag ontvangen.

Maatregelen bezoek

In navolging van de landelijke richtlijnen mag een bewoner weer twee verschillende bezoekers per dag gaan ontvangen. Aangezien op onze locatie het merendeel van de bewoners inmiddels een tweede vaccinatie heeft ontvangen, geldt de bezoekregeling voor alle bewoners van de locatie. Voor de collectieve veiligheid van alle bewoners is het wel van belang dat de maatregelen goed nageleefd worden. Deze kunt u hieronder teruglezen.

Richtlijnen versoepeling

Wij vertrouwen erop dat u in deze tijd extra voorzorgsmaatregelen treft, dat alle bezoek volgens de geldende richtlijnen van de overheid zal plaatsvinden en dat u zelf en anderen die op bezoek komen geen klachten (zoals keelpijn, verkoudheid, koorts, etc.) hebben.

Uitzondering hierop is bezoek aan cliënten op de palliatieve unit en bewoners die palliatieve zorg krijgen in de laatste levensfase. Bezoek van meerdere personen kan dan in overleg met de leidinggevende van de afdeling plaatsvinden.

Restaurants

Vanaf maandag 22 maart kunnen we stap voor stap de restaurants op onze locaties weer openen. Er zijn nog wel een aantal voorwaarden om dit op een goede, veilige manier te organiseren. De volgende afspraken zijn hierover gemaakt:

 • Bewoners hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te hanteren
 • Bewoners zitten met hun eigen bezoekers apart aan een tafel (dus niet bewoners en hun bezoekers met elkaar aan 1 tafel)
 • Medewerkers van de Horeca & Catering dragen altijd een chirurgisch mondkapje
 • Medewerkers van de Horeca & Catering hanteren buiten het opnemen, serveren en afruimen van een bestelling om altijd 1,5 meter afstand
 • Bezoekers en alle overige medewerkers dragen altijd een chirurgisch mondkapje in het restaurant behalve als ze eten/drinken of aan tafel zitten
 • Deze criteria gelden voor de locaties Swaenesteyn, WoonZorgPark Loosduinen, Swaenehove en Nolenshage
 • Voor de locaties Huize Royal, Maison Gaspard en Mechropa kunnen deze criteria pas in een later stadium ingaan. Op deze locatie houden de bewoners onderling nog 1,5 meter afstand en zijn er niet meer dan 30 bewoners in één ruimte.

Corona vaccinatie

Medewerkers
Op maandag 11 januari is GGD Haaglanden gestart met het vaccineren van de medewerkers uit de ouderenzorg. Alle medewerkers van Saffier hebben een uitnodigingsbrief ontvangen.

Bewoners
Inmiddels zijn de vaccinatierondes geweest en ook bewoners met een eigen huisarts zijn benaderd. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leidinggevende van de afdeling.

Contactgegevens Saffier-locaties