Domus Nostra

In Domus Nostra wonen mensen met het syndroom van Korsakov. Het is een kleinschalig woon- en expertise centrum. U krijgt er begeleiding en behandeling, en wij helpen u structuur aan te brengen bij uw dag- en werkindeling. Wij ondersteunen waar dat kan en waar u dat wilt, maar uw zelfstandigheid staat voorop!

Woongroepen in een mooie omgeving 

In Domus Nostra woont u in een woongroep. U hebt er een eenpersoonskamer met eigen badkamer. Een huiskamer en woonkeuken deelt u met de andere bewoners. Op de parterre zijn ruimtes voor dagbesteding en behandeling, en er is een gezellige ontmoetingsruimte met een buffet en een biljart. Buiten kunt u heerlijk zitten op het royale terras of aan de slag in de moestuin.

Domus Nostra ligt op de grens tussen de stadsdelen Loosduinen en Segbroek, vlak bij het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (zie route en contact) en er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Lekker in de tuin en een sigaretje roken. En er zijn veel activiteiten om aan mee te doen.

Bewoner Domus Nostra

Empathische benadering

U zult merken dat onze medewerkers zich inleven in wat u voelt en in uw denkwereld. Dat zij begrijpen wat er in u omgaat. Zij zijn erin getraind u met empathie te benaderen. U zult ook merken dat de medewerkers als zij aanwijzingen geven, dit op een invoelende, maar sturende manier doen, met korte en concrete boodschappen. Deze ‘empathisch directieve benadering’, zoals dit in vaktermen heet, helpt om uw gevoel van zekerheid en veiligheid te vergroten. 

Structuur en zelfstandigheid

Samen met de activiteitenbegeleider bepaalt u hoe u de dag zult invullen. Het is mogelijk om op de eigen locatie, ook eventueel extern, deel te nemen aan arbeidsmatige dagbesteding. Wij vragen u ook mee te doen aan huishoudelijke bezigheden. Misschien kunt u lekker koken? Of wilt u de was helpen doen? Vaak blijkt dat u meer zelfstandig kunt doen dan u aanvankelijk dacht bij opname! De structuur, de regelmatige voeding en de omgeving helpen daarbij.

Wat is er nodig voor wonen in Domus Nostra 

Wilt u in Domus Nostra komen wonen? Dan ontvangen we uw aanvraag graag van een GGZ-instelling, bijvoorbeeld Parnassia. Om in aanmerking te komen hebt u een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestellen Zorg) nodig, bij voorkeur een ZZP 7 VV. Ook vragen we u om een aanmeldformulier en een verslag van een recent afgenomen neuropsychologisch onderzoek (NPO). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Woonzorgbemiddeling.

Samenwerking met andere zorginstellingen 

Domus Nostra maakt deel uit van het Korsakov Kenniscentrum. We willen ons verder specialiseren op het gebied van behandeling van Korsakovcliënten en onze kennis ook breder ter beschikking stellen. Daarom werken we samen met andere zorginstellingen: met Atlant Zorggroep, locatie Markenhof (Beekbergen), Het Parkhuis, locatie Dijckhuis (Dordrecht) en Lelie Zorggroep, locatie Slingedael (Rotterdam) Met deze samenwerkingspartners hebben we, met de Erasmus Universiteit, een zorgprogramma geschreven voor de doelgroep. Voor meer informatie: 

http://www.korsakovkenniscentrum.nl

Domus Nostra is ook partner in de ketenzorg samen met de afdeling Intensieve Zorg Alcohol (IZA) van Parnassia en RIBW. Saffier maakt deel uit van het NAH-coördinatiepunt Zuid-Holland en Midden Nederland.

Meer informatie?

Monseigneur Nolenslaan 20 2555 XZ Den Haag

070 447 0370 Stuur een mail Rondleiding aanvragen