Home Over ons Organisatie

Organisatie

Saffier ondersteunt (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, ongeacht of u nog thuis woont of in één van onze locaties is onze missie. Dit doen we met oog voor wat telt vanuit tien woonzorglocaties en vier wijklocaties voor ouderen en kwetsbaren in de regio Haaglanden.

Bestuur en management

Bestuur

 

Raad van Bestuur
Mevrouw A.M. (Annemiek) Overboom

Domeinmanagers

 

Domeinmanager Expertise Specialistische Zorg
Mevrouw V.S.D. (Vidya) Rambaran Mishre

Locaties: Nolenshaghe, Domus Nostra, Swaenesteyn

 

Domeinmanager Expertise Dementie
De heer P. (Pascal) van der Kraaij

Locaties: De Drie Linden, Swaenehove, Nebo

 

Domeinmanager Veilig Wonen Thuis en Terug naar Huis Zorg
Mevrouw J. (Janne) Buijs

Locaties: Woonzorgpark Loosduinen, Huize Royal/Royal Rustique, Maison Gaspard de Coligny, Mechropa

Medische Dienst

Jelma Tazelaar

 

Medisch Manager
Mevrouw J. (Jelma) Tazelaar

Centrale diensten

 

Bestuurssecretaris / Manager Strategie & Bestuursondersteuning
Mevrouw F. (Fleur) van Leeuwen

 

Manager Informatisering & Automatisering
De heer G. (Gerbrand) de Jong

 

Manager Personeel & Organisatie
Mevrouw H. (Hermine) Veerbeek

 

Manager Vastgoed
De heer J.M. (Jan-Martien) Touw 

 

Manager Finance & Control
De heer W. (Willem) Bollen

Toezicht

Saffier volgt voor het bestuur en toezicht van de organisatie de Zorgbrede Governance Code.

Leden Raad van Toezicht:

  • De heer drs. P.H.A. Horn, voorzitter
  • De heer drs. J.W.A. Waardenburg, vicevoorzitter, tevens voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid & voordracht zetel CCR
  • Mevrouw drs. M. Criellaard, lid tevens voorzitter auditcommissie
  • Mevrouw I. Frijters, lid.
  • De heer dr. J.T. Tamsma, lid tevens lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

ANBI-organisatie

Saffier is aangewezen door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-instelling). Dit betekent dat wij zijn erkend als goed doel en volledig vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Als ANBI behoeven wij geen schenkbelasting te betalen over ontvangen giften of uitkeringen voor projecten die we in het algemeen belang doen. Ook betalen ANBI-organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Voor meer informatie over de ANBI-status van een instelling kunt u terecht op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl of contact opnemen via onderstaand bijgevoegd formulier van de belastingdienst: Saffier ANBI-formulier 2022-2023

Saffier legt jaarlijks verantwoording af door middel van jaarverslag/jaarrekening. De Saffier verantwoording is openbaar via de website www.jaarverslagenzorg.nl

Bekijk het Fondsenwervingsbeleid van Saffier.