Palliatieve / Terminale zorg

Palliatieve zorg is continue en integrale zorg voor cliënten en hun familie op het moment dat medisch gezien geen genezing meer mogelijk is en het overlijden op korte termijn wordt verwacht. De zorgvermindering richt zich op het verminderen van het lijden en de verbetering van de kwaliteit van leven. Bij Saffier bieden we deze vorm van zorg op de palliatieve unit Sweelinckplein in Nolenshaghe. Wij doen dat op een zodanige manier dat cliënten hun leven kunnen voltooien in alle waardigheid en met de eigenheid die bij hen past.

Netwerk palliatieve zorg

Saffier maakt deel uit van het netwerk palliatieve zorg. Een belangrijk doel van het netwerk is de palliatieve terminale zorgverlening te verbeteren. Door de onderlinge samenwerking tussen de diverse zorgplekken te bevorderen en de zorgverleners te ondersteunen. Zo kunnen zij (nog beter) tegemoetkomen aan de behoeften van de patiënt en diens naasten.

Zie voor informatie en beschikbaarheid van mogelijkheden in de regio Haaglanden:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden