Home Locaties Domus Nostra

Domus Nostra

Monseigneur Nolenslaan 20, 2555 XZ Den Haag route

In Domus Nostra wonen mensen met het syndroom van Korsakov. In dit kleinschalige woon- en expertise centrum vlak bij Kijkduin heeft iedereen een eigen kamer en badkamer.

Op de begane grond vindt u er een gezellige ontmoetingsruimte met biljarttafel en jukebox, een mooi terras, een atelier, muziekruimte en interactieve fysiotherapie-ruimte.

Het bruist het er dan ook van de energie!
Domus Nostra wordt 26 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland met een gemiddeld cijfer van 8.2. 

Waarvoor kunt u hier terecht?

U krijgt er begeleiding en behandeling, en wij helpen u structuur aan te brengen bij uw dag- en weekindeling. Wij ondersteunen waar dat kan en waar u dat wilt, maar uw zelfstandigheid staat voorop. Wij zoeken samen met u naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

 

Wonen en activiteiten

In Domus Nostra woont u in een woongroep . U heeft er een eenpersoonskamer met eigen badkamer. Een huiskamer en woonkeuken deelt u met zes andere bewoners. Op de parterre zijn ruimtes voor dagbesteding en behandeling. Zo is er onder andere een mooie activiteitenruimte, een atelier voor kunstzinnig werk, een muziekstudio en een fysio-ruimte. En zijn altijd wel activiteiten om aan mee te doen.

Ook is er een gezellige ontmoetingsruimte met een buffet en een biljart. Buiten kunt u heerlijk zitten op het royale terras.

 

 

Structuur en zelfstandigheid

Samen met de activiteitenbegeleider bepaalt u hoe u de dag zult invullen. Naast vele activiteiten binnen het huis, is het ook mogelijk om deel te nemen aan arbeidsmatige dagbesteding. Wij vragen u daarnaast mee te doen aan huishoudelijke bezigheden, zoals het (eventueel samen) doen van boodschappen, een eigen kookdag, en het doen van uw eigen was. De structuur, de regelmatige voeding en de omgeving helpen daarbij.

Wij begeleiden en behandelen de bewoners op basis van de ‘empathisch directieve benadering’. De medewerkers in Domus Nostra zijn getraind in de ‘empathisch directieve benadering’. U zult ook merken dat de medewerkers als zij aanwijzingen geven, dit op een invoelende, maar sturende manier doen. Dit doen ze door middel van korte en concrete boodschappen.

 

Faciliteiten

Samen met de activiteitenbegeleider bepaalt u hoe u de dag zult invullen. Naast vele activiteiten binnen het huis, is het ook mogelijk om deel te nemen aan arbeidsmatige dagbesteding. Wij vragen u daarnaast mee te doen aan huishoudelijke bezigheden, zoals het (eventueel samen) doen van boodschappen, een eigen kookdag, en het doen van uw eigen was. De structuur, de regelmatige voeding en de omgeving helpen daarbij.

 

 

Werk- en Creatief Centrum

Als u in Domus Nostra woont heeft u de mogelijkheid om één of meerdere dagdelen per week naar het Werk & Creatief Centrum te gaan. Deze is gevestigd in aan de Volendamlaan in Den Haag, niet ver van locatie Domus Nostra. Samen vertrekken we dan met onze eigen bus of op de fiets naar het centrum, waar we aan de slag gaan.

In het Werk & Creatief Centrum wordt allerlei productiewerk verzorgd voor bedrijven en organisaties, zoals inpakwerk, vouwwerk, etc. Ook zijn er verschillende creatieve mogelijkheden, zoals schilderen en houtbewerking.

Een mooie manier om samen aan het werk te zijn en wat bij te kunnen verdienen!

Regionaal Expertisecentrum

Met het Regionaal Expertise Centrum Korsakov kunnen wij andere zorginstellingen en zorgprofessionals ondersteunen wanneer zij vragen hebben over hun cliënten of patiënten waarbij (een vermoeden van) het syndroom van Korsakov speelt.

Daarnaast werken we samen met andere zorgaanbieders in de regio aan het organiseren en ontwikkelen van structureel goede zorg voor mensen met (een vermoeden van) het syndroom van Korsakov: de juiste zorg op de juiste plek.

Meer informatie / contact met het Regionaal Expertisecentrum.

Topcare

Voor zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov heeft Saffier sinds 2022 het Topcare predicaat. Topcare Expertise centra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen.  Er ontstaat een onderzoekscultuur waarin professionals samenwerken, en samen blijven leren.

Meer informatie over Topcare en de onderzoeken op het gebied van het Syndroom van Korsakov bij Saffier.

 

Bijzondere projecten tbv zinvolle dagbesteding en wijkparticipatie

In bijzondere projecten krijgt de creativiteit en behoefte aan een zinvolle dagbesteding en gewoon onderdeel zijn van de maatschappij voor bewoners van Domus Nostra, veel aandacht. Zo was er in 2022 het bijzondere theaterproject ‘Ruimtereis’. In dit project hebben de acteurs een inclusieve en persoonlijke theatervoorstelling samengesteld, onder begeleiding van vaktherapeuten. Het doel van dit project was de interactie tussen de bewoners en de mensen uit de wijk te vergroten. Op deze manier ontstond er een verbinding tussen de woonzorglocaties en de wijk waarin deze zich bevinden.

Praktische informatie

Folder Domus Nostra

Bezoekadres
Mgr. Nolenslaan 20
2555 XZ Den Haag

Openbaar vervoer
Bus 21, halte Groen van Prinstererlaan
Bus 23, halte Colijnplein Tram 3, halte De Savornin Lohmanplein

Komt u met de auto, dan kunt u in de parkeergarage parkeren. Ook kunt u in de directe omgeving van Domus Nostra vrij parkeren.

Wat is er in de omgeving van Domus Nostra?

Domus Nostra ligt op de grens tussen de stadsdelen Loosduinen en Segbroek, vlakbij het winkelcentrum De Savornin Lohmanplein. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving.

Direct naast Domus Nostra ligt een andere Saffier locatie, Nolenshaghe. Er is een nauwe samenwerking met deze locatie, vooral tussen bewoners van Domus Nostra en bewoners van de afdeling niet-aangeboren hersenletsel in Nolenshaghe.

Hoe kan ik in het Werk & Creatief centrum gaan werken?

Bij inhuizing, of later als iemand al een tijdje in Domus Nostra woont, wordt een gevarieerde daginvulling opgesteld. Deze daginvulling is gebaseerd op de interesses van de bewoner, zijn of haar (creatieve) talenten en de zorgbehoefte en wordt in gezamenlijkheid opgesteld..

Werken in het Werk & Creatief Centrum is onderdeel van het gesprek. Er zijn ook andere mogelijkheden voor externe dagbesteding en licht productiewerk.

Hoe kan ik (of mijn naaste) in Domus Nostra komen wonen?

We kijken steeds zorgvuldig of iemand geschikt is voor wonen in Domus Nostra. Daarom vragen we ook om een ingevuld aanmeldformulier en een verslag van een recent afgenomen neuropsychologisch onderzoek (NPO). Wij ontvangen deze gegevens bij voorkeur via een GGZ-instelling.

Daarnaast is het van belang dat u, of uw naaste, beschikt over een geldige indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) vereist, bij voorkeur een ZZP 7. Met deze indicatie zijn de kosten voor zorg en begeleiding met verblijf geregeld. Er geldt altijd een eigen bijdrage.

Deze indicatie wordt door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) afgegeven. U betaalt voor uw verblijf een eigen bijdrage vanuit de Wet Langdurige Zorg. Deze bijdrage is afhankelijk van uw belastbaar inkomen en wordt door de overheid bepaald en ook geïnd.

Wat kan een Geestelijk Verzorger voor mij betekenen?

In Domus Nostra werken twee geestelijk verzorgers. Geestelijk verzorgers zijn er voor een luisterend oor, geestelijke bijstand en een goed gesprek. Misschien heeft u het idee niet op uw plek te zijn in Domus Nostra of maakt u zich zorgen over de toekomst. Een gesprek met de geestelijk verzorger kan dan opluchten. Vanuit hun religieuze achtergrond kunnen de geestelijk verzorgers ook geestelijke bijstand bieden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van rituelen of het opzeggen van een gebed. Zij verzorgen jaarlijks in november een herdenkingsbijeenkomst en organiseren het Diwali feest en de kerstviering. Het goede gesprek over wat er gaande is in de wereld vindt vooral plaats in de wekelijkse discussiegroep, maar kan ook een op een worden gevoerd.

Ook voor familieleden en mentoren

De geestelijk verzorgers zijn er niet alleen voor de bewoners, maar bieden desgevraagd ook een luisterend oor aan familieleden en mentoren.

Activiteiten

De discussiegroep wordt iedere donderdag om 13.15 uur gehouden in de vergaderruimte. Nieuwe bewoners en gasten van buiten zijn van harte welkom. Wel graag even aanmelden bij de geestelijk verzorgers.

Iedere eerste zondag van de maand is er een kerkdienst op de nabij gelegen locatie Nolenshaghe. Bewoners van Domus Nostra zijn van harte welkom.

Passende geestelijke verzorging

Binnen Saffier zijn er geestelijk verzorgers met een Humanistische, Christelijke (Rooms-Katholiek en Protestant), Islamitische en Hindoestaanse achtergrond. Als u een specifieke vraag heeft, kan er ook een geestelijk verzorger van een andere locatie worden ingezet.

U kunt in contact komen met de geestelijk verzorger via de gastvrouw of via de zorg. Wekelijks zijn zij op woensdag en donderdag aanwezig in hun kantoor op de begane grond en kunt u vrijelijk bij hen binnenlopen.

Wat is de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners en diens naasten. Wij vinden het belangrijk dat zij invloed hebben op beslissingen die worden genomen, met name als deze direct betrekking hebben op de bewoner. Daarom heeft elke locatie van Saffier een cliëntenraad ingesteld. De raad geeft gevraagd- en ongevraagd advies aan het management van de locatie.

De cliëntenraad bestaat uit familieleden van bewoners en andere betrokkenen bij Domus Nostra.

Wilt u meer weten over de cliëntenraad? Dan kunt u contact opnemen via de gastvrouw of per mail.

Wat is de wachtlijst voor Domus Nostra?

Beoordelingen van onze bewoners

Wij zijn 26 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland met een gemiddeld cijfer van 8,2.

8.3/10

Het gaat prima bij Domus Nostra. We zijn blij dat mijn broer daar verblijft. Er zijn mooie grote kamers met goede douches. Wij hebben eigenlijk geen klagen. De verzorgers zijn allemaal aardig. Daarnaast kunnen wij altijd bij ze terecht. Ze accepteren hoe mijn broer is. Als hij iets wel of niet wil, dan respecteren ze zijn keuze. Mijn broer is erg op zichzelf, dus hij doet niet altijd mee. Maar ze proberen hem wel te betrekken. Hij wordt ook goed in de gaten gehouden. Bijvoorbeeld als hij gaat wandelen of sporten.

9.3/10

De medewerkers komen de afspraken na door middel van telefoontjes, registraties of afspraken over ophalen etcetera. Ook zijn er jaarlijks ontwikkelingsgesprekken, heel professioneel, vanuit daar worden weer afspraken gemaakt die vervolgens ook weer nagekomen worden. Over het algemeen ben ik tevreden. We hebben nauwe contacten. Ik heb vanaf het begin alle informatie opgevraagd en dit heb ik ook allemaal gekregen. Ik heb een vast contactpersoon, deze persoon is heel open en eerlijk. Het belangrijkste is dat het contact interactief is. Stel ik zou een tijdje niets van me laten horen, dan word ik zelf opgebeld door hen om mij op de hoogte te houden. Het contact is prettig en je krijgt alle aandacht. Er zijn een aantal dingen die beter kunnen, het belangrijkste is dat ze maatwerk blijven leveren. Het gebouw en omgeving is goed, er zijn fitnessactiviteiten. Als ik ergens mee zit kan ik dat met hen bespreken.

7.8/10

We zijn heel erg tevreden over de zorg die onze naaste ontvangt. de afspraken worden altijd nagekomen en we worden altijd goed op de hoogte gehouden over ontwikkelingen. Het personeel is daar heel scherp en actief mee bezig. Over de kwaliteit zijn we ook erg te spreken. We zijn er zelf natuurlijk niet bij, maar dat wat we van onze naaste horen komt overeen met wat we in de rapportages terugzien. Dat is altijd heel erg positief! Ze houden ook heel goed rekening met het ziektebeeld en overleggen altijd heel veel om te kijken wat er nog beter kan. Tot slot is onze naaste erg tevreden over de voorzieningen en het gebouw.

Alle beoordelingen bekijken >

Kunnen we u ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op!

Onze locaties in Den Haag

Wonen in een woonzorglocatie is niet precies zoals thuis wonen, maar het is wel een plek waar iemand zich thuis kan voelen. Bij Saffier vinden we het heel belangrijk dat u zich thuis voelt, daarom vragen we mensen wat zij nodig hebben om zich echt thuis te voelen. Voor ons is het belangrijk dat we weten wie u bent en wat ú belangrijk vindt in het leven, zodat wij u de een fijne woonomgeving en, indien nodig, de beste zorg kunnen aanbieden.

Overzicht van alle locaties bekijken >