Home Specialisaties

Specialisaties

Saffier biedt op meerdere gebieden gespecialiseerde zorg en behandeling. Dit doen we op verschillende locaties in Den Haag, waar u kunt wonen met zorg maar ook alleen voor een behandeling terechtkunt.

Saffier kenmerkt zich als vernieuwend en nieuwsgierig, wat terug te vinden is in onze specialisaties. Zo zijn we aangesloten bij diverse netwerken en kenniscentra en zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op zorggebied. We zijn ook kennisspecialist op het gebied van het Syndroom van Korsakov, Niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Geriatrische revalidatie en Dementie. Daarnaast bieden we zorg en ondersteuning binnen ons aanbod voor langdurig wonen aan ouderen, voor wie zelfstandig wonen niet meer mogelijk is door hun aandoening of ziekte.

Niet-aangeboren hersenletsel

Behandelen en begeleiden van mensen met NAH vraagt specifieke kennis van het ziektebeeld en het proces. Die kennis is er bij Saffier, in het bijzonder op onze locatie Nolenshaghe.

Meer informatie

Dementie

Dementie treft u zelf, maar ook uw naasten die mogelijk meer zullen gaan ondersteunen als mantelzorgers. Zij krijgen te maken met een toenemende hulpvraag. Bovendien zien ze de persoon veranderen aan wie ze zorg bieden. Kijk wat Saffier voor u kan betekenen.

Meer informatie

Syndroom van Korsakov

Het syndroom van Korsakov wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine B1, in de meeste gevallen ontstaat dit tekort door langdurig overmatig alcoholgebruik in combinatie met slechte eetgewoontes. Hierdoor ontstaat er hersenschade.

Meer informatie

Terminale Zorg

Op het moment dat medisch gezien geen genezing meer mogelijk is en het overlijden op korte termijn wordt verwacht, kan palliatieve zorg worden geboden. Bij deze zorg in de laatste levensfase ligt het accent op kwaliteit van leven en het comfort van u en uw naasten.

Meer informatie

Revalidatie

Na een ziekenhuisopname is het niet altijd mogelijk om direct zelfstandig naar huis te gaan. Wellicht moet u eerst herstellen na ernstige ziekte of operatie. Dan kan het helpen om te revalideren in een omgeving die speciaal hiervoor is ingericht.

Meer informatie

Langdurig wonen

Soms zijn er redenen dat u intensievere lichamelijke (somatische) zorg nodig heeft dan u thuis kunt krijgen. Met deze specifieke behoeften is wonen bij Saffier een uitkomst! 24 Uur per dag zijn er medewerkers aanwezig om u te ondersteunen bij de dagelijkse activiteiten.

Meer informatie