Home Aanbod Verwijzers en zorgprofessionals

Informatie voor verwijzers en zorgprofessionals

Bij Saffier streven we naar een soepele zorgketen voor cliënten, zowel binnen onze eigen organisatie als binnen de regio Haaglanden. We bieden als partner in de zorgketen verwijzers en zorgprofessionals ondersteuning en informatie vanuit onze expertises en ervaring ten behoeve van hun patiëntenzorg.

Vragen over langdurig wonen, tijdelijk verblijf of revalideren bij Saffier

Bij het team woonzorgbemiddeling kunt u terecht met vragen over opname en inhuizing op één van onze locaties. Het team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag en opereert gezamenlijk voor alle locaties van Saffier via het contactformulier of telefoonnummer  0800-7233437 (keuze 1).

Huisartsen en andere verwijzers/zorgprofessionals kunnen ook gebruik maken van het telefoonnummer 070 – 789 2002 .

 

Crisiszorg

Wij zijn aangesloten bij Crisiszorg Verwijspunt Ouderenzorg Haaglanden (VPO Haaglanden). Dit is een samenwerkingsverband tussen de vijf grootste ouderzorgorganisaties in Haaglanden . U kunt op werkdagen direct een SO spreken om advies te vragen wat te doen in een acute situatie: 088 – 002 50 80

Heeft u direct een crisisbed nodig dan kunt u bellen met het crisis aanmeldpunt Haaglanden (voorheen TIP Haaglanden): 088 – 002 50 80. Dit nummer is bereikbaar tussen 08.00 en 23.00 uur.

Alle zorgaanbieders van acute zorg houden een vast aantal bedden vrij waardoor cliënten (meer) keuze hebben in de opnamelocatie, idealiter dicht(er) bij huis.

Saffier organiseert de crisiszorg voor ouderen op onze locaties Nebo en Mechropa.

Casemanagement

De wereld verandert voor de thuiswonende oudere met (beginnende) dementie, hulp bij het inschakelen van de juiste zorg en dienstverlening geeft ouderen en hun omgeving houvast in dit proces. Saffier biedt via de casemanagers Dementie deze aanvullende ondersteuning.

Wilt u in contact komen met de casemanagers van Saffier, dan kan dat telefonisch via
0800 -723 34 37 keuze 2 of via email.

Door uitbreiding van ons team Casemanagement is er op dit moment (februari 2023) geen wachtlijst.

Meer lezen over casemanagement bij Saffier.

Verwijzingen eerstelijnspraktijken

Huisartsen en specialisten kunnen een verwijzing meegeven aan de patiënt of de patiënt via Zorgdomein aanmelden voor behandeling in een van onze behandelpraktijken voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dieetadvisering of psychologische ondersteuning.

Voor vragen kunt u bellen met ons Servicebureau 0800-7233437 keuze 3.

Regionaal Expertisecentrum Korsakov

Met het Regionaal Expertise Centrum Korsakov kunnen wij andere zorginstellingen en zorgprofessionals zoals (huis)artsen ondersteunen door onze kennis en ervaring in te zetten wanneer zij vragen hebben over hun cliënten of patiënten waarbij (een vermoeden van) het syndroom van Korsakov speelt.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over cliënten met (een vermoeden van) Korsakov. Dit kan zowel op afstand als op locatie, afhankelijk van de vraagstelling.

Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van het Regionaal Expertisecentrum Korsakov, wij worden bekostigd door ontvangen subsidie zodat we laagdrempelig zorgprofessionals kunnen helpen in het bieden van de juiste zorg aan mensen met (een vermoeden van) het syndroom van Korsakov.

Lees meer

Aanmelding Korsakov-zorg

Voor het aanmelden van een cliënt met het syndroom van Korsakov gelden de volgende vereisten:

  • Een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestellen Zorg). Bij voorkeur een ZZP 7 VV.
  • Verslag van een recent afgenomen NPO (neuropsychologisch onderzoek).

Via het team van Woonzorgbemiddeling kunt u de aanmeldformulieren opvragen. Voor vragen rondom de aanmeldprocedure, neem gerust contact op met het team van Woonzorgbemiddeling: 070- 789 20 02

Mocht u een casus voorafgaand aan aanmelding inhoudelijk willen bespreken, dan kunt u contact opnemen met maatschappelijk werk via RECKorsakov@saffiergroep.nl.

Cliëntreis syndroom van Korsakov

Bekijk hier de cliëntreis van iemand met het syndroom van Korsakov

Topcare en (wetenschappelijk) onderzoek bij Saffier

Voor zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov heeft Saffier sinds 2022 het Topcare predicaat. Topcare Expertise centra verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen.  Er ontstaat een onderzoekscultuur waarin professionals samenwerken, en samen blijven leren.

Lees meer

Zorginnovatie

Dat de ouderenzorg anders georganiseerd moet worden om het in de toekomst voor ons allemaal betaalbaar en beschikbaar te houden, dat weten we. Het antwoord hier op is al snel: zorginnovatie. Maar dan denken we niet alleen aan zorgtechnologie, zorginnovatie gaat ook over maatschappelijke en sociale innovaties.

Bij Saffier werken we onder andere aan zorginnovatie middels I-nurses. De I-nurse (Innovation Nurse) is een zorgprofessional die naast werkzaamheden in het zorgteam de rol heeft om op zoek te gaan naar oplossingen voor knelpunten die we dagelijks ervaren of kansen die we kunnen pakken. Hij of zij is de verbindende factor tussen de werkvloer, sociale innovatie en hulpmiddelen.

Meer lezen over Zorginnovatie bij Saffier

Cliëntreis syndroom van Korsakov