Home Over ons Kennis en ontwikkeling

Kennis en ontwikkeling

Kwaliteit is een ruim begrip maar het begint altijd bij de ervaring van onze cliënten en hun naasten in interactie met de multidisciplinaire teams op de locaties. Onze teams op locatie vinden interactie met cliënten en hun naasten heel belangrijk, daarom hebben we diverse systemen ingericht om de kwaliteit die we leveren continu te monitoren en te verbeteren.

Saffier wil ook in de toekomst de best mogelijke zorg blijven bieden. Onderzoek en ontwikkeling helpen ons om mee te bewegen met toekomstige veranderingen.

Kwaliteit

Kwaliteit is een ruim begrip maar het begint altijd bij de ervaring van onze cliënten en hun naasten in interactie met de multidisciplinaire teams op de locaties. Onze teams op locatie vinden interactie met cliënten en hun naasten heel belangrijk, daarom hebben we diverse systemen ingericht om de kwaliteit die we leveren continu te monitoren en te verbeteren. Hierbij kijken we niet alleen naar onze eigen hoge standaarden maar ook naar de eisen die de wet- en regelgeving ons opleggen. Onze HKZ-certificering en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg spelen hierin een belangrijke rol.

Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onder de titel ‘Samen leren en verbeteren’ staan het kwaliteitsplan en het kwaliteitsjaarverslag centraal.

Met de HKZ-certificering tonen we aan dat we alle zaken intern goed op orde hebben en constant bezig zijn met de verbetering van onze dienstverlening. Door het certificaat maken we de kwaliteit van onze organisatie aantoonbaar.

Onderzoek en Ontwikkeling

Saffier wil ook in de toekomst de best mogelijke zorg blijven bieden. Onderzoek en ontwikkeling helpen ons om mee te bewegen met toekomstige veranderingen. Op die manier dragen we ook bij aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg binnen ons vakgebied.

We werken hiervoor samen met verschillende partners op het gebied van onderzoek, onderwijs en ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn: het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) van ROC Mondriaan, de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. Daarnaast zijn we aangesloten bij het Universitair Netwerk voor de Caresector in Zuid-Holland (UNC-ZH). Dit kennisnetwerk verbetert via wetenschappelijk onderzoek de ouderenzorg, in samenwerkingsverband met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en diverse ouderenzorginstellingen.

Onderzoeken

Saffier werkt mee en heeft meegewerkt aan verschillende onderzoeken, zoals:

  • MASQUE-studie: dit gaat over het ontwikkelen van kleding met sensoren, waardoor onderzoekers vroegtijdig signalen van aankomend onbegrepen gedrag kunnen oppikken.
  • NeAR onderzoek GRZ: dit onderzoek richt zich op het diagnosticeren van neglect na een beroerte en het in kaart brengen van de gevolgen van neglect.

 

  • Mantelzorg onderzoek “Samenwerken aan betere samenwerking”: dit onderzoek gaat over de opvattingen, ervaringen, dilemma’s en behoeften op het gebied van samenwerking tussen cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals. Dit wordt uiteindelijk allemaal verwerkt in een toolkit met een aantal instrumenten.

Naast deze onderzoeken werken we ook aan de verbetering van de zorg voor mensen met het Syndroom van Korsakov. Voor deze zorg heeft Saffier het Topcare predicaat ontvangen.

Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC)                                              

Saffier heeft een Wetenschappelijke Onderzoekscommissie (WOC). Als Saffier gevraagd wordt om mee te werken aan onderzoek, dan adviseert de WOC of deelname een goed idee is. Ook willen we met Saffier steeds meer eigen onderzoek doen, hierin denkt de WOC mee. Daarnaast werkt de WOC mee aan het ontwikkelen van onze visie op onderzoek (wat willen we uiteindelijk bereiken), de onderzoeksagenda (welke onderwerpen vinden wij belangrijk) en het onderzoeksbeleid (hoe gaan we dat doen). De WOC is er voor alle soorten onderzoek, dus van MBO-niveau tot en met PhD-niveau.

 

Innovatie via Community of Practice  

Saffier deelt kennis op basis van onderzoek en innovatie, zodat de kwaliteit van zorg telkens verbeterd wordt. Saffier neemt samen met andere aanbieders in de regio deel aan het lerend netwerk ‘De Community of Practice’. De andere partijen binnen de community zijn: HWW, Cardia, WelThuis en Rudolf Steiner. Het netwerk beslaat de volgende drie hoofdthema’s:

  • Innovatie: het mogelijk maken van toegankelijke en kwalitatieve zorg. Dit doen we door het organiseren van masterclasses, netwerkbijeenkomsten, het investeren in I-nurses en digicoaches, data-analisten en het uitrollen van pilots op het gebied van anders werken, participatieve gezondheidszorg en het doorvoeren van bewezen zorgtechnologie.
  • Kwaliteit: Het samenwerken en delen van ervaringen en kennis door de kwaliteitsadviseurs. Onderwerpen als: informele zorg, uitvoering Wet Zorg en Dwang, omgaan met levensverhalen in de dagelijkse praktijk en tevredenheidsonderzoeken bespreken we in jaarlijkse bijeenkomsten. Het doel hiervan is om het kwaliteitsbeleid te onderbouwen met resultaatgerichte samenwerking.
  • Vernieuwende zorgconcepten en duurzaamheid: het samen onderzoeken van mogelijkheden om betaalbare zorg aan te bieden op vernieuwende locaties. We organiseren werkbezoeken als community en onderzoeken vastgoedvraagstukken en duurzaamheidsmogelijkheden.