Dieetadvisering

Onze Diëtisten helpen en adviseren u graag als het om voeding gaat. Goede voeding bevordert niet alleen uw gezondheid, maar is ook belangrijk als u herstelt na ziekte of een operatie. Maar ook als het gaat om problemen die met voeding te maken hebben, bent u van harte welkom. Wij vinden het belangrijk dat u ondanks uw situatie, kunt blijven genieten van smakelijke maaltijden. Onze adviezen stemmen wij dan ook af op uw persoonlijke wensen, mogelijkheden en behoeftes.

Specialisatie

Onze diëtisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van ondervoeding, kwetsbare ouderen met één of meerdere chronische ziekten en complexe voedingsproblemen. Ook zijn zij aangesloten bij het ParkinsonNet, een regionaal netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn voor cliënten met de ziekte van Parkinson.

Samenwerking

Samenwerking is onze kracht. Onze diëtisten werken nauw samen met de andere behandelaren van Saffier of daarbuiten. Om u zo goed mogelijk  te kunnen helpen, hebben wij regelmatig overleg met:

  • Specialist ouderengeneeskunde
  • (Huis)arts
  • Logopedist
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut

Ook zijn we aangesloten bij de ketenzorg (Hadoks). Hierbij gaat het voornamelijk om dieetadvisering aan patiënten met Diabetes Mellitus type 2, COPD en cardiovasculaire risico’s. De verwijzing voor ketenzorg vindt plaats via de praktijkondersteuner/huisarts.

Meer informatie of afspraak maken