Home Over ons Klacht, compliment of tip

Klacht, compliment of tip

Bent u bewoner van Saffier, dan heeft u recht op een goed verblijf met deskundige zorg. Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als cliënt. Uw welzijn en een goede dienstverlening aan u, daar gaat het om bij onze locaties én in de dienstverlening die wij bij mensen thuis leveren.

Wilt u een medewerker van Saffier een compliment geven of heeft u nog tips over hoe wij onze dienstverlening nóg beter kunnen maken? Dan kunt u dit direct aangeven bij de betrokken medewerker of gebruik maken van het formulier onder aan deze pagina.

Hier vindt u meer informatie over onze klachtenprocedure en onze contactpersonen.

Klachtenprocedure

Veel gaat er goed en complimenten worden dan ook vaak gegeven. Er kunnen echter situaties ontstaan waardoor u minder of niet tevreden bent. Als dit voor u het geval is, dan zijn er meerdere mogelijkheden om dit op te lossen. Zo kunt u, of uw vertegenwoordiger, uw klacht bespreken met de desbetreffende zorgmedewerker of een klacht indienen bij onze organisatie. Dit kan via dit formulier. Dit is ook voor Saffier van belang, omdat wij op die manier onze dienstverlening kunnen verbeteren.

In dit schema staat hoe het traject van de klachtenprocedure werkt.

Voor meer informatie kunt u ook onze folder over de klachtenregeling lezen.

En hier kunt u het gehele klachtenregelement bekijken.

Klachtenprocedure Saffier

Gesprek met de betrokken (zorg)medewerker

Bij Saffier vinden wij het zeer belangrijk dat iets waar u ontevreden over bent in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgelost door de direct betrokkenen. Daarom vragen wij u, of uw vertegenwoordiger, om in eerste instantie diegene aan te spreken die te maken heeft met uw onvrede of klacht. Met zo’n gesprek kan een probleem direct worden opgelost en in de meeste situaties gebeurt dat ook.

Doet een probleem zich vaker voor of heeft u het gevoel niet te worden gehoord, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Dat kan op de locatie of heel eenvoudig via het klachtenformulier hieronder.

Bent u heel tevreden of heeft u een tip voor ons, dan horen we dit ook graag. Dit kunt u rechtstreeks met de betrokken (zorg)medewerker bespreken of via het formulier onderaan de pagina.

Contact met de klachtenfunctionaris

U kunt een beroep doen op de klachtenfunctionaris met vragen, opmerkingen of voor advies. Dit kan allerlei zaken betreffen, bijvoorbeeld behandeling, bejegening, informatievoorziening, voorlichting, begeleiding, verpleging, verzorging en service.

Het spreekt vanzelf dat uw klacht vertrouwelijk wordt behandeld. De klachtenfunctionaris kiest geen partij, is onafhankelijk en onpartijdig en biedt u ruim de gelegenheid om uw verhaal te vertellen.

Alle klachten worden door de klachtenfunctionaris geregistreerd. De geregistreerde klachten worden geanalyseerd en besproken met leidinggevenden, zodat verbeteracties kunnen worden doorgevoerd om vergelijkbare klachten in de toekomst te voorkomen.

Contact met de klachtenfunctionaris kan worden opgenomen door een mail te sturen naar de klachtenfunctionarissen  of door het invullen van het klachtenformulier hieronder. Er zal dan zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 3 dagen – contact met u worden opgenomen.

Klachtenfunctionarissen Saffier

Veronique Engels

Nolenshaghe, Domus Nostra, Swaenesteyn en Woonzorgpark Loosduinen (afdeling Molenzicht en Westcamp)

email

Cora Hensems

Nebo, De drie Linden, Swaenehove en Loosduinen (afdeling Schelpenhof)

email

Richard Banis

Huize Royal, Maison Gaspard en Mechropa

email

Formulier voor een klacht, compliment of tip