Home Pilot Samenzorg Wat betekent goede samenwerking

Wat betekent 'goede samenwerking'?

Er is niet één definitie te geven van ‘goede samenwerking’. Iedereen kan er iets anders onder verstaan. Ook kan het van de situatie afhangen en de betrokkenen wat je op dat moment als goed ervaart.

IN GESPREK

  • Wat vind jij belangrijk in de samenwerking?
  • Wat kan je zeggen, doen of laten om ‘goed’ samen te werken?
  • In welk perspectief op ‘goede samenwerking’ herken jij je het meeste?

De Erasmus School of Health Policy & Management vroeg aan cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals wat zij in de samenwerking belangrijk vinden. Daar kwamen vijf verschillende perspectieven op samenwerking uit naar voren. Uiteraard zijn deze niet uitputtend: er zijn nog veel andere perspectieven mogelijk. In welke herken jij je het meest?

  1. Warme samenwerking op basis van vertrouwen, communicatie en afspraken. Vanuit dit perspectief wordt het proces van samenwerken als belangrijker beschouwd dan de uitkomsten van de samenwerking.
  2. Belang van de cliënt voorop en vertrouwen in de vakkennis van de professional. Vanuit dit perspectief staat het belang van de client voorop. De aandacht voor de mantelzorger moet er wel zijn maar is mogelijk minder belangrijk.
  3. Persoonsgerichte zorg op basis van openheid en compassie. Vanuit dit perspectief is het belangrijk dat men elkaar vertrouwt. Persoonsgerichte zorg kan worden bereikt vanuit openheid en compassie.
  4. Opstandige zorgverlener, spelen met regels. Vanuit dit perspectief wordt benadrukt dat er eerlijk en open gecommuniceerd wordt. En dat in het belang van de cliënt afgeweken kan worden van bestaande regels.
  5. Overleggen en aandacht vanuit het belang van duo cliënt en mantelzorger. Vanuit dit perspectief is er veel aandacht voor de mantelzorger en cliënt. Zij moeten tevreden zijn met hun inbreng in de samenwerking. Zij hebben dan ook de regie en werken daarin samen met de zorgprofessional.

In een samenwerking is het handig om te beseffen dat er verschillende perspectieven een rol spelen. Bij spanningen of conflicten kan het zomaar zijn dat perspectieven met elkaar schuren. Door nieuwsgierig te zijn naar elkaars perspectief, kom je tot een groter wederzijds begrip en ontdek je nieuwe mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren.

Bekijk hier het overzichtelijke plaatje van de vijf verschillende perspectieven.

Handige informatie en instrumenten

Publicatie ‘Spanningen in de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener’ in Geron

In dit artikel worden resultaten gedeeld van een onderzoek waarin cliënten, mantelzorgers en professionals hun kijk op ‘goede samenwerking’ delen.

Samen Zorgen video’s

Dit instrument bestaat uit verschillende korte video’s waarin spanningen tussen perspectieven van cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals worden besproken. Aan de hand van een gespreksleidraad kan je ook zelf het gesprek aangaan over spanningen in de samenwerking. De filmpjes en leidraad zijn hier te vinden.

Perspectiefwissel met samenzorg profielen

Aan de hand van herkenbare praktijkcasussen word je uitgenodigd om van perspectief te wisselen. Door het wisselen van perspectief kan je meer begrip krijgen voor het perspectief van de ander, waardoor je bijvoorbeeld beter weet hoe je op de ander kan reageren of met de ander rekening kan houden. Het vormt ook een laagdrempelige manier om in gesprek te gaan over spanningen in de samenwerking, zonder het gelijk persoonlijk te maken. De samenwerkingsprofielen zijn hier te vinden.