Dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie. Bij al deze vormen gaat het geheugen achteruit.

Diagnose dementie

Als de diagnose dementie gesteld is, roept dat vaak veel vragen op, bij u én bij uw naasten. Over de ziekte zelf, over het verloop ervan en over de organisatie van zorg en de mogelijkheden die er zijn. Een kenmerk van dementie is dat het verloop van de ziekte vrij onvoorspelbaar is. Dit verschilt per persoon en dus verschilt ook de behoefte aan hulp per persoon. Dementie treft u zelf, maar ook uw mantelzorgers. Zij krijgen te maken met een toenemende hulpvraag. Bovendien zien ze de persoon veranderen aan wie ze zorg bieden.

Voor de begeleiding van dit complexe proces heeft Saffier een PG team met casemanagers.


210618 Arf 029

Casemanager

De casemanager zal u en uw mantelzorger begeleiden. De casemanager zorgt dat het zorgverleningsproces soepel verloopt en dat er hierover effectief gecommuniceerd wordt tussen alle partijen. Zij werkt volgens vastgestelde criteria, waardoor iedere cliënt en/of mantelzorger dezelfde kwaliteit kan verwachten. De casemanager heeft regelmatig overleg met een specialist ouderengeneeskunde en psycholoog om het proces te volgen en de hulpverlening te toetsen. Ook kan zij de huisarts adviseren met betrekking tot medicatie en het inroepen van paramedische behandeling. De casemanagers zijn aangesloten bij Ketenzorg Dementie van Transmurale Zorg.

Wachttijd Casemanager dementie:

er is een beperkte wachtlijst, klik hier voor meer informatie.

Lh Casemanager Arf 037

Ketenzorg Dementie

Als u met dementie in aanraking komt, verandert er veel in uw situatie. U krijgt te maken met verschillende zorgverleners. Om te zorgen dat de samenwerking tussen hen goed verloopt, is Saffier aangesloten bij de Ketenzorg Dementie van Stichting Transmurale Zorg. Wij hebben met de aangesloten partners heldere afspraken gemaakt over overdracht en samenwerking, zodat de zorgverlening aan u goed op elkaar aansluit. Ook werkt Ketenzorg Dementie nauw samen met andere organisaties (gemeenten, zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties) om de afstemming en ontwikkeling van zorg aan mensen met dementie nog beter af te stemmen. Alzheimer Nederland neemt ook deel aan de stuurgroep.

Verschillende organisaties in zuidwest Den Haag zijn verbonden aan Ketenzorg Dementie. Deze organisaties bieden thuiszorg, casemanagement, dagopvang, deeltijdbehandeling, logeren, kortdurend verblijf, kleinschalig wonen en terminale zorg. Saffier heeft daarnaast ook een geheugenpoli voor een eerste screening. Voor het verlenen van de zorg moet een indicatie (toestemming) worden gevraagd bij het CIZ. Dit kan de casemanager van Saffier voor u regelen!

Informatie en bereikbaarheid

Voor informatie kunt u bij uw huisarts terecht. U kunt ook contact opnemen met de casemanagers van Saffier via het Servicebureau. De folder voor casemanagement van Saffier kunt u hier downloaden:

Psychogeriatrie screeningsafdeling

In locatie WoonZorgPark Swaenehove bevindt zich een screeningsafdeling. U kunt op deze afdeling worden opgenomen als er een vermoeden is van psychogeriatrische problemen (dementie), waardoor u (tijdelijk) niet thuis kunt blijven.

Het kan zijn dat u door een behandelaar naar deze speciale afdeling wordt doorverwezen na een opname in het ziekenhuis. Of vanuit uw thuissituatie als uw huisarts het vermoeden heeft van vergeetachtigheid/dementie.

Op deze speciale screeningsafdeling zal onderzocht worden of deze vermoedens terecht zijn. Gedurende uw verblijf wordt u intensief geobserveerd en behandeld door een uitgebreid team bestaande uit een arts, behandelaren en verzorgenden/verpleegkundigen. Aan het eind van het onderzoek/uw verblijf zal er, waar nodig, een diagnose gesteld worden.

Meer informatie over dementie

0800 - 7 233 437 Stuur een mail

Telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 - 17.00 uur