Home Aanbod Wijkzorg & ondersteuning Wel Thuis lidmaatschap

Wel Thuis Lidmaatschap

Met het Wel Thuis-lidmaatschap bieden we wijkbewoners ondersteuning bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarbij is het belangrijk dat u de eigen regie over uw leven behoudt.

Het Wel Thuis-lidmaatschap biedt ouderen rondom onze Saffierlocaties informatie, advies en bemiddeling over wonen, zorg en welzijn. Binnen Wel Thuis staan de thema’s ‘veiligheid’, ‘fit en vitaal’ en ‘ontmoeting’ centraal. Hieronder vallen verschillende diensten waar u als lid, met korting, gebruik van kunt maken, zoals de uitleenservice Slim Wonen met zorgtechnologie, personenalarmering, maaltijdbezorging of een pedicure aan huis. Ook krijgt u als Wel Thuis-lid korting op culturele en creatieve activiteiten op onze locaties.

Veilig Wel Thuis

Het behouden van uw zelfstandigheid en een gevoel van veiligheid verhoogt uw woongemak. Onder Veilig Wel Thuis vallen diensten en producten die betrekking hebben op de veiligheid in en om uw huis. U kunt hierbij denken aan de hulpmiddelen van Medipoint of de uitleenservice Slim Wonen met zorgtechnologie. Ook kunt u gebruik maken van onze personenalarmering. Wel Thuis-leden krijgen korting op leen- of aanschafprijzen.

Fit en Vitaal Wel Thuis

We ondersteunen wijkbewoners bij het zo lang mogelijk fit en vitaal blijven. Wij bieden eerstelijnszorg, zoals een fysiotherapeut of ergotherapeut op locatie of in de thuissituatie. Maar ook casemanagement voor dementie, een geestelijk verzorger aan huis of sportieve activiteiten op onze locaties zijn mogelijk. Wel Thuis organiseert samen met andere organisaties voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van fit worden en vitaliteit.

Ontmoeting met Wel Thuis

Wel Thuis maakt ontmoeten en verbinden mogelijk. Als lid bent u altijd van harte welkom op onze Saffierlocaties, in onze ontmoetingscentra en het Haags Herinneringsatelier van Saffier. Er worden ook regelmatig culturele en creatieve activiteiten georganiseerd vanuit Saffier of in samenwerking met andere organisaties waaraan u als Wel Thuis-lid, vaak met korting, kunt deelnemen.

Service en diensten

Wel Thuis biedt ook praktische ondersteuning, zoals wasverzorging, maaltijdservices en ondersteuning bij administratieve taken. Ook een bezoek aan de kapper of pedicure aan huis is onderdeel van deze dienstverlening. Dit dienstenaanbod wordt continu aangepast en uitgebreid. Via de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

 

Interesse? Word lid of neem contact met ons op voor meer informatie

Als lid van Wel Thuis ontvangt u ieder kwartaal onze nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van activiteiten, leuke acties en bijeenkomsten op onze locaties of elders in de stad. U kunt telefonisch of via email een afspraak maken voor een kennismaking of meer informatie aanvragen via het Servicebureau 0800 – 7 233 437 E-mail: servicebureau@saffiergroep.nl .

Meer informatie en tarieven .

U bent met uw vragen ook welkom bij Wel Thuis in Maison Gaspard de Coligny, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW Den Haag, geopend op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.