Home Nieuws BLOG: Het moet anders en het kan anders in de ouderenzorg

Blog: Het moet anders en het kan anders in de ouderenzorg, maar korting op korting helpt daar niet bij

Het is jammer dat er een kort geding (van meer dan 250 organisaties in de ouderenzorg!) nodig is om aandacht te vragen voor de krapper wordende kas waar we als verpleeghuizen mee te maken hebben. Maar korting op korting (van zowel zorgkantoren als ministerie), gaat niet helpen om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. We moeten nu juist investeren om de toekomst van de ouderenzorg veilig te stellen.

Dat de ouderenzorg anders georganiseerd moet worden om het in de toekomst voor ons allemaal betaalbaar en beschikbaar te houden, is geen nieuws. We hebben te maken met forse uitdagingen: meer doen met minder mensen. De zorgvraag groeit en wordt complexer. Daarnaast zijn er te weinig plekken om die zorgvraag op te vangen.

Uitdagend? Jazeker! Wij denken dat het kan: de zorg anders organiseren. En dat is precies wat we ook graag willen, omdat dat past in ons streven naar zo veel mogelijk leefplezier en werkplezier. Wij hebben oog voor wat telt. Dat doen we door veel aandacht te besteden aan praktijkgericht onderzoek, het continu vernieuwen van onze zorg én het ontwikkelen van medewerkers.
We doen dat niet alleen. We doen het samen met mantelzorgers, met vrijwilligers, met de wijk, met andere (zorg)organisaties en met de samenleving als geheel.

Maar om de ouderenzorg anders te kunnen organiseren, zijn investeringen nodig. De kosten gaan in dit geval voor de baat uit. Zo willen wij speciale ouderenzorgwoningen bouwen, want daar is veel behoefte aan. Ook willen we investeren in innovatie en technologie zodat we modernere zorg kunnen bieden. En we willen toe naar een manier van zorgverlenen waarmee we meer dan nu bouwen op de participatie en regie van ouderen zelf. Dat levert meer leefplezier en werkplezier op en dat gaat uiteindelijk samen met besparingen. Door de kortingen die we nu krijgen opgelegd van het zorgkantoor en van VWS, komen deze investeringen in gevaar. Zo spannen we het paard achter de wagen in plaats van ervoor!

Ouderenzorgorganisaties zien echt de noodzaak van veranderingen in en willen daar ook vol op inzetten. Daarbij gaat het om duurzaamheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Maar dan moet het wel mogelijk gemaakt worden! Daarom zijn wij partner in het kort geding dat door 250 ouderenzorg organisaties is aangespannen.

 

Annemiek Overboom
Bestuurder Saffier