Home Nieuws Tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde… wij snappen er niets van, het is zo’n leuk vak!

Tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde… wij snappen er niets van, het is zo’n leuk vak!

Specialist Ouderengeneeskunde is volgens Marieke Suurland en Anneke van Strien het mooiste vak ter wereld. Je mag een cliënt samen met zijn of haar familie begeleiden tijdens een kwetsbare levensfase. Je kunt ze samen leren omgaan met achteruitgang, maar soms ook met het overlijden. Om dit vak te kunnen uitoefenen moet je een grote liefde hebben voor ouderen. “Wij hebben die passie pas gedurende onze loopbaan ontdekt. Tijdens de opleiding Geneeskunde werd helaas niet lang stilgestaan bij ouderenzorg. Heel erg jammer, want het is juist een hele mooie doelgroep die de komende jaren alleen maar groter zal worden. Mensen worden steeds ouder en blijven ook langer thuis wonen. Daardoor wordt de te leveren zorg complexer, wat het juist uitdagend maakt.”

Gelukkig worden tegenwoordig op diverse universiteiten al coschappen Ouderengeneeskunde aangeboden. En in de toekomst zal dit hopelijk op alle universiteiten gaan plaatsvinden. Hoognodig volgens Anneke en Marieke, beiden Specialist Ouderengeneeskunde bij Saffier in Den Haag. “Je wordt tijdens je studie geneeskunde opgeleid om te genezen. De aandacht voor palliatieve zorg en ouderengeneeskunde is niet zo groot. Maar we krijgen er wel allemaal mee te maken. Belangrijk om dit veel meer op de voorgrond te zetten wat je daarmee kan doen. Ouderenzorg is in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet het portaal tot de dood. Je moet juist anders leren kijken. Bij het behandelen van ouderen gaat het niet altijd om genezen, maar juist ook om de cliënt een mooie laatste levensfase te bieden.”

Bij Saffier zien zij steeds vaker basisartsen die bewust bij onze organisatie solliciteren omdat ze willen rondkijken in de ouderengeneeskunde. Sommige daarvan geven ook aan dat deze belangstelling komt door het coschap dat zij gedaan hebben tijdens hun opleiding.

Als Specialist Ouderengeneeskunde word je breed opgeleid en ben je een generalist. Je kijkt niet alleen naar één onderdeel van het lichaam, maar naar de hele mens. Je hebt niet alleen met de bewoner te maken, maar ook met zijn/haar supportnetwerk. Familieleden, partners, zorgmedewerkers, de omgeving, het gebouw, dat is hier allemaal onderdeel van. Wij kijken niet alleen naar het medische aspect, dus hoe we de beste zorg kunnen leveren. We kijken juist ook naar het totaalplaatje: een mens is niet alleen zijn/haar ziekte, maar ook wat deze persoon heeft meegemaakt in het leven, het karakter etc.

Dit betekent echter niet dat je je als SO niet kunt specialiseren. Het tegendeel is juist waar. Anneke is Kaderarts GRZ, dé specialist op het gebied van Geriatrische Revalidatie. Marieke is momenteel bezig met de opleiding tot Kaderarts PG. Als toekomstig specialist op het gebied van Psychogeriatrie, ligt haar hart bij mensen met dementie. “Het allermooiste vind ik als mensen binnen hun dementie mogen en kunnen zijn wie ze zijn en dat ik binnen hun eigen regie daar een bijdrage aan kan leveren. Samen proberen we het beste plekje voor iemand te creëren in deze laatste fase van hun leven, want niemand wilt natuurlijk uit zichzelf naar het verpleeghuis. Saffier biedt mij de mogelijkheid en het vertrouwen om dit te kunnen doen”.

Het is als SO belangrijk om nauw contact te hebben met collega’s binnen de organisatie, evenals het persoonlijke netwerk van de cliënt. Annemiek Overboom, Bestuurder van Saffier, vertelt: “Binnen Saffier hebben wij daarom met de Medische Vakgroep en Raad van Bestuur een professioneel statuut getekend en hebben we structureel overleg over strategische onderwerpen”. “We staan samen voor hetzelfde doel: de beste zorg voor en het welzijn van onze bewoners. Met dit statuut benadrukken we dat we goed willen samenwerken met het Management Team. Als Medische Vakgroep denken we mee en leveren we suggesties voor oplossingen en verbeteringen in de organisatie. Er zijn rechten en plichten voor zowel de vakgroep, als de bestuurder opgenomen om dit te waarborgen”, vult Marieke aan.

Anneke geeft aan: “Ten tijde van Corona zijn we nog dichter bij elkaar gekomen. Als SO zaten we in het Beleidsteam en de Commissie Infectie Preventie (CIP). Je spreekt elkaar meerder keren per week, de banden worden nauwer en dit had voor de organisatie een belangrijke meerwaarde en positieve uitwerking”. Annemiek onderschrijft dit: “Wij hebben al vroeg in de Coronacrisis een SO in ons Beleidsteam opgenomen, dat bleek een gouden greep. Er ontstond tussen het management en de SO’s een enorme kracht omdat we zij- aan-zij aan de slag zijn gegaan”.

Voor de uitbreiding van de Medische Vakgroep zijn Anneke en Marieke op zoek naar enthousiaste en proactieve SO-collega’s die net als zij hun stempel willen drukken en mee willen bouwen om samen van Saffier een toporganisatie te maken. Je moet niet verwachten dat je in een gespreid bedje terechtkomt, maar je moet er samen met alle collega’s voor willen zorgen dat we de bewoners het beste plekje en allerbeste kwaliteit van zorg kunnen leveren. Meebouwen om samen een mooie organisatie neer te zetten, zodat mensen graag bij ons willen wonen. Als SO kijk je niet alleen naar genezen, maar is het ‘er zijn’ vooral heel belangrijk. Oprechte belangstelling, iemand is geen nummer of product. Maar laten voelen: ik doe er nog steeds toe en mensen vinden mij belangrijk. Dat gevoel is het gezamenlijk streven voor alle bewoners binnen Saffier.

Marieke en Anneke vinden het belangrijk om bij een positieve organisatie te werken waar zij goed mee matchen. Je moet je er thuis voelen, een laagdrempelige werkrelatie met je collega’s hebben én er moet vooral ook veel potentie in alle lagen van de organisatie aanwezig zijn.

Annemiek legt uit: ”Als Saffier investeren wij veel in onderzoek en opleiding. Kennis en onderzoek zijn strategische prioriteiten. Hierin trekken we veel op met de Medische Vakgroep.” Bij Saffier worden Specialisten Ouderengeneeskunde, Physisian Assistants en Verpleegkundig Specialisten opgeleid. Er is een uitstekende samenwerking tussen de SO, PA en VS. Ook wordt er de mogelijkheid geboden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en te specialiseren d.m.v. bijv. een kaderopleiding. “Dat is nou juist het leuke van ons vak en onze organisatie. Je kunt je echt specialiseren op dát stukje wat het beste bij jou past: langdurige zorg, kortdurende zorg, beleid, palliatief, GRZ, Korsakov etc. Er zijn nu veel meer mogelijkheden om te kiezen dan vroeger. Ook hebben wij de intentie om de Eerste lijn verder uit te breiden. Als daar je ambitie ligt, kun je binnen Saffier kijken: wat past er het beste bij mij”, sluit Anneke af.